Grant Schmitz studuje betonové díly vystavené obrovském tlaku, foto: Iowa State University

Grant Schmitz studuje betonové díly vystavené obrovském tlaku, foto: Iowa State University

Grant Schmitz studuje betonové díly vystavené obrovském tlaku, foto: Iowa State University