Jak topit úsporně? Tepelná čerpadla šetří peníze i životní prostředí

Podzim klepe na dveře a lidé se začínají pomalu připravovat na topnou sezónu. V České republice se však stále běžně využívají zdroje vytápění, které výrazně zatěžují životní prostředí nebo rodinný rozpočet.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda značky NIBE. foto: NIBE
Tepelné čerpadlo vzduch-voda značky NIBE. foto: NIBE

Společnost NIBE Energy Systems CZ, která je výhradním dodavatelem kvalitních švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, proto radí, jak topit ekologicky a přitom úsporně.

Při využití tepelného čerpadla lze ušetřit až 80 % nákladů na vytápění, navíc je na jeho koupi možné získat až 127 500 Kč v rámci 2. kola tzv. kotlíkových dotací.

Tepelné čerpadlo – moderní způsob ekologického vytápění

Velkou výhodou tepelného čerpadla je jeho nezávislost na fosilních palivech, která vede k podstatnému snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší. Běžně se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože využívá teplo z okolního prostředí – z vody, vzduchu nebo země.

Toto teplo se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí či ohřívá voda.

„Alternativní zdroje se stávají technicky, ekonomicky i ekologicky zajímavou variantou získávání tepla. Jejich využití pomáhá k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a výrazně snižuje energetickou náročnost nemovitosti. Princip tepelného čerpadla je známý již 150 let a jeho první model byl ve světě instalován před 35 lety. Od té doby jeho podíl na trhu s energeticky úspornými zdroji vytápění neustále narůstá. V současnosti disponuje tepelným čerpadlem již téměř každá desátá novostavba. Toto zařízení je totiž ideální k napojení na podlahové vytápění nebo teplovodní radiátory, případně s ním lze chladit interiér a ohřívat voda,” vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ.

Energeticky úsporné řešení se státní podporou

Využití tepelného čerpadla výrazně snižuje spotřebu energií. Pokud má vést k co nejvyšším úsporám, je třeba se řídit několika základními pravidly.

Zařízení musí pocházet od prověřeného výrobce, který zároveň poradí s výběrem vhodného typu tepelného čerpadla pro určený objekt, objasní jeho správné využití a zajistí odborníka na instalaci či servis.

Důležitá je také pravidelná údržba zvoleného výrobku, která prodlouží jeho životnost až na 20 let a urychlí návratnost celkové investice.

„Investice do nového tepelného čerpadla je sice oproti pořízení jiného systému vytápění a ohřevu vody vyšší, ale je možné na ni získat státní podporu. Ministerstvo životního prostředí totiž plánuje vypsat 2. kolo tzv. kotlíkových dotací, z nichž budou moci žadatelé získat až 127 000 Kč na pořízení ekologického zařízení k vytápění. Při čerpání plné podpory se tak významně sníží návratnost, která bývá 5 až 10 let podle typu tepelného čerpadla,” konstatuje Jiří Sedláček.

Využití tepelného čerpadla v praxi

Poměrně snadno lze vyvrátit tvrzení, že jsou reálné úspory z provozu tepelného čerpadla nižší, než prezentují jeho výrobci. Pokud je totiž zvoleno vhodné zařízení, které se navíc správně nainstaluje a využívá, vypočtené úspory se příliš neliší od úspor skutečných.

„Prodejem tepelných čerpadel NIBE se zabýváme již téměř deset let, a proto můžeme doložit skutečnou výši nákladů konkrétními čísly a výsledky. Po instalaci nového zařízení jsme provedli kontrolu v rodinném domě vlastníka tepelného čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2300. Ta jasně prokázala vysokou roční úsporu, která činila v měřeném období až 68 % oproti dřívějšímu způsobu vytápění elektrickou energií s dodatečným přitápěním kotlem na uhlí. Majitel tepelného čerpadla nyní může udržovat teplotu 22 °C bez velkých výkyvů, ke kterým před jeho instalací docházelo,” dodává Jiří Sedláček.

Tepelná čerpadla samozřejmě zajišťují úsporu energií nejen v rodinných domech, ale také v bytových domech, veřejných stavbách (školy) i v komerčních nemovitostech.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *