Znečištěné ovzduší stojí Evropu stamiliardy eur

Každá zábava něco stojí. Cena za znečištěné ovzduší v Evropě přijde členské země EU ročně v přepočtu přibližně na 6,5 bilionu korun. S tímto vyčíslením přichází Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Podle zprávy EEA většinu znečištění generují uhelné elektrárny.…

Čtěte více

Bude příští Čínský nový rok bez ohňostrojů?

Začátek roku Koně prý oslavili letos v Číně o poznání méně bouřlivě, než bývalo zvykem. Důvodem bylo varování starostů a radních velkých měst, které bylo dlouhé týdny před lednovým novoluním vysíláno v rádiu i televizi „Čistota ovzduší je ve většině

Čtěte více

Výfukové plyny oslepují včelstva

Výfukové zplodiny nikomu moc nevoní a jak se ukazuje, včelám teprve ne. Nedávná studie univerzity v Southamptonu se zaměřila na další výzkum příčin mizejících opylovačů, tentokrát ve vztahu ke znečištěnému ovzduší způsobovaném automobily. Výsledky prokázaly, že vystavení včel běžným polutantům …

Čtěte více

České nanotechnologie pomáhají zlepšovat vzduch ve školkách na Ostravsku

Zlepšit stav ovzduší na Ostravsku se daří jen velmi pomalu. Technologie, která může již dnes chránit lidi v interiéru před většinou nebezpečných látek rozptýlených ve vzduchu, však existuje. Je jí fotokatalytické čistění vzduchu. Vývojem fotokatalytických nátěrových hmot se zabývá česká

Čtěte více

Ostrava má řadu projektů na zlepšení ovzduší, chystá se i modernizace oceláren

Měst, která v České republice trápí zhoršené ovzduší, je celá řada. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska.

Čtěte více

Co způsobují škodlivé látky ve znečištěném ovzduší

Dle zprávy o kvalitě ovzduší v Evropě vydané Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) je téměř třetina obyvatel evropských měst vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM). Právě ty nejvíce znečišťují ovzduší. Spolu se vzduchem je vdechujeme do dýchacího ústrojí. V

Čtěte více