Renault–Nissan otevře výzkumné středisko naproti Googleplexu

Ne nadarmo se říká: „Kdo není v , ten jako by nebyl“. Platnosti tohoto pořekadla si je patrně vědoma i automobilová aliance , která zde hodlá na konci června otevřít své nové výzkumné centrum.   
Renault-Nissan Alliance

Čtěte více