Země latinské Ameriky čeká slunečná budoucnost

Podle předpovědí analytiků z NPD Solarbuzz se v příštích pěti letech budou v asijsko-tichomořské oblasti masivně podílet obnovitelné zdroje energie na drtivé většině všech připravovaných instalací. Klíčovou roli přitom sehraje především solární energetika, která by měla tvořit až 60 % podíl.

Technologie solárních panelů je dnes rozšířená celosvětově. Zde ukázka malé solární elektrárny u mongolského jezera. foto: Chinneeb, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, wikimedia
Technologie solárních panelů je dnes rozšířená celosvětově. Zde ukázka malé solární elektrárny u mongolského jezera. foto: Chinneeb, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, wikimedia

Solární energie je na vzestupu, a to nejen v Asii. Blízkovýchodní regiony a Afrika plánuje v rámci této ekonomické pětiletky instalaci o výkonu přinejmenším 12 GW. Největším překvapením se ale stala oblast latinské Ameriky a karibský region.

Střední Amerika a Karibik nejsou z hlediska solárních instalací neobjevenými zónami. Dosud tu byla realizována celá řada soukromých a maloplošných projektů, většinou bez napojení do národních elektrifikačních sítí.

„V posledních letech se země v této oblasti stále více zapojují do projektů OZE, a solární energetika se tu stává vyloženě preferovaným zdrojem energie,“ potvrzuje Michael Barker, analytik NPD Solarbuzz.

Podle něj jednotlivé státy přirozeně těží z příznivých přírodních podmínek, jako například vysoké úrovně slunečního osvitu, jež činí provoz solární elektrárny efektivnější.

Země LAC (Latinské Ameriky a Karibiku) ale hodlají ze sféry lokálního a soukromého vlastnictví solárních elektráren v dalších letech vystoupit, a stát se výraznou součástí energetického trhu.

Pro příští pětiletí se počítá s instalací o souhrnném výkonu více než 9 GW! Předpověď kumulativně shrnuje, že 12 % ze zmíněných devíti gigawatt je právě instalováno, 10 % je schváleno a připraveno k realizaci, 30 % je takzvaně před-plánováno, a 48 % dalších je ve finální fázi schvalovacího řízení, tj. se statusem schváleno.

Celá oblast ej proslulá vysokou cenou energií, a tak není divu, že tu levné a dostupné obnovitelné zdroje získávají tak rychle na popularitě,“ podotýká Barker. „Nový proud energetiky otevírá dveře rozvoji podnikání, vyšší zaměstnanosti a nezávislosti. A tomu naslouchají i vlády v těchto státech.“

Pokud prý země z LAC odstraní zásadní překážky, tedy vytvoří dostatečně transparentní prostředí pro zahraniční investice a sníží nedůvěryhodné korupční klima, může příliv peněz ze zahraničí zvýšit energetický potenciál solárních elektráren ještě výrazněji. Optimisté zmiňují, že pro LAC není za daných podmínek ani 22 GW překážkou.

Sdílet: