Země latinské Ameriky čeká slunečná budoucnost

Podle předpovědí analytiků z NPD Solarbuzz se v příštích pěti letech budou v asijsko-tichomořské oblasti masivně podílet obnovitelné zdroje energie na drtivé většině všech připravovaných instalací. Klíčovou roli přitom sehraje především solární energetika, která by měla tvořit až 60 % podíl.

Technologie solárních panelů je dnes rozšířená celosvětově. Zde ukázka malé solární elektrárny u mongolského jezera. foto: Chinneeb, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, wikimedia
Technologie solárních panelů je dnes rozšířená celosvětově. Zde ukázka malé solární elektrárny u mongolského jezera. foto: Chinneeb, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, wikimedia

Solární energie je na vzestupu, a to nejen v Asii. Blízkovýchodní regiony a Afrika plánuje v rámci této ekonomické pětiletky instalaci o výkonu přinejmenším 12 GW. Největším překvapením se ale stala oblast latinské Ameriky a karibský region.

Střední Amerika a Karibik nejsou z hlediska solárních instalací neobjevenými zónami. Dosud tu byla realizována celá řada soukromých a maloplošných projektů, většinou bez napojení do národních elektrifikačních sítí.

„V posledních letech se země v této oblasti stále více zapojují do projektů OZE, a solární energetika se tu stává vyloženě preferovaným zdrojem energie,“ potvrzuje Michael Barker, analytik NPD Solarbuzz.

Podle něj jednotlivé státy přirozeně těží z příznivých přírodních podmínek, jako například vysoké úrovně slunečního osvitu, jež činí provoz solární elektrárny efektivnější.

Země LAC (Latinské Ameriky a Karibiku) ale hodlají ze sféry lokálního a soukromého vlastnictví solárních elektráren v dalších letech vystoupit, a stát se výraznou součástí energetického trhu.

Pro příští pětiletí se počítá s instalací o souhrnném výkonu více než 9 GW! Předpověď kumulativně shrnuje, že 12 % ze zmíněných devíti gigawatt je právě instalováno, 10 % je schváleno a připraveno k realizaci, 30 % je takzvaně před-plánováno, a 48 % dalších je ve finální fázi schvalovacího řízení, tj. se statusem schváleno.

Celá oblast ej proslulá vysokou cenou energií, a tak není divu, že tu levné a dostupné obnovitelné zdroje získávají tak rychle na popularitě,“ podotýká Barker. „Nový proud energetiky otevírá dveře rozvoji podnikání, vyšší zaměstnanosti a nezávislosti. A tomu naslouchají i vlády v těchto státech.“

Pokud prý země z LAC odstraní zásadní překážky, tedy vytvoří dostatečně transparentní prostředí pro zahraniční investice a sníží nedůvěryhodné korupční klima, může příliv peněz ze zahraničí zvýšit energetický potenciál solárních elektráren ještě výrazněji. Optimisté zmiňují, že pro LAC není za daných podmínek ani 22 GW překážkou.

Jeden myslel na “Země latinské Ameriky čeká slunečná budoucnost

  • 14. 10. 2014 (19.11)
    Trvalý odkaz

    A co na to přenosová soustava? Tu u nás ve vyspělé Evropě s pokrokovou přenosovou soustavou nejsme schopni do sítě připojit ani malou elektrárničku na střeše rodinného domu (je to smutné ale je to tak). Trochu mi v článku chybí, co se stane když zapadne slunko pod obzor, tedy něco jakoakumulace energie apod.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *