V indickém Tamil Nadu bude vodu ohřívat slunce

Nejjižnější země indického soustátí, Tamil Nadu, usiluje o větší propagaci a praktické uplatnění solární energie na domácím trhu. A že jejich přání nejsou právě skromná, dokazuje i šíře požadovaného záměru: do roku 2015 chtějí dosáhnout výkonu 3000 MW. Zajímavý je i typ požadovaných solárních instalací, má se totiž jednat o solární ohřívače vody, nyní povinně instalované na střechách všech průmyslových objektů.

Solární ohřev vody je např. v Izraeli využíván většinou domácností. Prosadí se i v Indii? foto: attilio_82/sxc.hu
Solární ohřev vody je např. v Izraeli využíván většinou domácností. Prosadí se i v Indii? foto: attilio_82/sxc.hu

Indie, včetně Tamil Nadu, příhodné podmínky pro splnění takového plánu má. A že záměr není nijak nereálný, dokazuje i případ státu Izrael, kde je solárními ohřívači vody osazeno 90 % domácností.

Indie se prostě snaží o co nejefektivnější nahrazení jinak nevhodné „fosilní“ technologie ohřevu vody, a právě Tamil Nadu má být onou experimentální laboratoří.

Tamil Nadu zároveň disponuje druhou nejsilnější ekonomikou v rámci federace. Vyniká v zemědělské produkci a je i sídlem majoritní většiny obchodních společností v zemi. Není bez zajímavosti, že v současnosti vede i statistiku produkce energie z obnovitelných zdrojů, tedy větru, slunce, vody a biomasy.

72 milionů obyvatel záměr, prozatím představený na oficiálních stránkách agentury pro rozvoj energetiky (TN Energy Development Agency, EDA), vítá. Sídelní aglomerace Chennai je totiž velmi zatížena znečištěným životním prostředím a kvalita vzduchu v přeplněných ulicích je kritická.

V prohlášení EDA doslova stojí: „Čelíme zvýšené poptávce po zdrojích energie, řešíme zvyšující se ceny fosilních paliv, u kterých navíc hrozí jejich vyčerpání. Nechceme zhoršovat kvalitu vlastního životního prostředí, a hodláme i touto cestou zlepšit stav ovzduší v našich městech, a tím i zdraví našich obyvatel.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *