Recyklace solárních panelů v ČR: další tunel?

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa rozeslal dne 27. května 2013 do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, která upravuje podmínky recyklace solárních panelů. Ministr Chalupa ve vyhlášce navrhuje neodůvodnitelně vysoké poplatky za recyklaci panelů, které dále zhorší ekonomiku solárních elektráren, a tedy i prodlouží návratnost projektů. Hrozí, že se tak protáhne podpora slunečních zdrojů a spotřebitelé zaplatí více, než by museli.

Technologie solárních panelů je dnes rozšířená celosvětově. Zde ukázka malé solární elektrárny u mongolského jezera. Pouze náš státní útvar kolem nich ale dokáže vyvádět takové veletoče. foto: Chinneeb, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, wikimedia
Technologie solárních panelů je dnes rozšířená celosvětově. Zde ukázka malé solární elektrárny u mongolského jezera. Pouze náš státní útvar kolem nich ale dokáže vyvádět takové veletoče. foto: Chinneeb, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, wikimedia

Vyhláška, v rozporu s platným Zákonem o odpadech, stanovuje fixní minimální sazbu za recyklaci solárních panelů, která je skoro 10x vyšší než dnešní běžná cena na trhu [1]. Podle Martina Sedláka z Aliance pro energetickou soběstačnost „je evidentní, že ministr Chalupa zde podlehl tlaku odpadové lobby.“

I přesto, že se jedná o komplexní systém, který musí fungovat transparentně příštích více než 20 let a bude významně ovlivňovat investice za stovky miliard korun, nechal ministr na zaslání připomínek lhůtu pouhých pět dnů.

Přitom samo ministerstvo předtím s odkazem na závažnost a složitost této problematiky několikrát nedodrželo slíbený termín vydání vyhlášky, která měla být původně vydána na konci minulého roku.

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost k návrhu vyhlášky uvádí:

Úřad ministra Chalupy připravil vyhlášku, která úplně ignoruje zákon a na připomínky nechal pouhých pět dnů. Navrhuje v ní minimální cenu, která je desetkrát vyšší, než se pohybují dnes ceny na trhu. Navíc dává, po mnoha měsících otálení, na připomínkování systému, který bude hospodařit s miliardami korun vybraných od rodin, živnostníků a firem provozujících solární elektrárny pouhých pět dnů.

Ve většině států EU se používá jednoduché a praktické řešení, které známe z obchodu, když si kupujeme pračku nebo žehličku. Odpovědnost za recyklaci mají nést výrobci a dovozci, nikoli uživatelé či provozovatelé zařízení. Je zvláštní, proč ministr Chalupa navrhuje nestandardní českou cestu, která je navíc v rozporu s platnou Evropskou legislativou,“ dodal Martin Sedlák.

Poznámky:
[1] Zákon o odpadech jasně říká, že vyhláška má stanovit způsob výpočtu minimální ceny, nikoliv však minimální cenu jako takovou. Ve vyhlášce je však v rozporu se zákonem stanovena minimální cenu na recyklaci fotovoltaických panelů, která je skoro desetkrát vyšší než je dnešní běžná cena na trhu (5,5 Kč/kg ve vyhlášce versus 0,6 Kč/kg na trhu)

tisková zpráva
Sdílet: