Chile vybuduje velké solární elektrárny

Chile se rozhodlo vyřešit vleklou energetickou krizi rázným krokem. Vybuduje na svém území několik velkoplošných solárních farem, které budou pomáhat se zlepšením energetické bilance země. Prvním krokem tímto směrem má být třífázová výstavba solární elektrárny v Antofagastě.

Hlavní město Santiago de Chile v roce 2013. Jihoamerické Chile už dnes patří mezi nejvyspělejší země kontinentu. Důraz na obnovitelné zdroje by měl tento status potvrdit. foto: Gonzalo Baeza H, Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Hlavní město Santiago de Chile v roce 2013. Jihoamerické Chile už dnes patří mezi nejvyspělejší země kontinentu. Důraz na obnovitelné zdroje by měl tento status potvrdit. foto: Gonzalo Baeza H, Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Chile, země převážně závislá na dovozu fosilních paliv, se nachází v nelichotivém rozpoložení. Většina příjmů do státního rozpočtu pochází z velkých měděných dolů. A ty ke svému provozu vyžadují výrazný přísun pohonných hmot. Za draho dovezená paliva tak končí v dolech. Podtrženo sečteno, těžba mědi zaplatí náklady, ale získaný profit se tak výrazně rozmělní, bez výraznějšího přilepšení do rozpočtu.

Solární zařízení v Antofagasta na severu Chile má být signálem prvních velkých změn. Vláda si při předposledním zasedání odhlasovala nový úkol: zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v národním energetickém mixu na 20 %.

A vzhledem k výraznému pozitivnímu ohlasu veřejnosti hned na dalším, posledním zasedání, si zvýšila laťku ještě o deset procent. Do roku 2025 by tak 30 % všech energetických zdrojů v Chile mělo patřit mezi obnovitelné.

Vláda v současnosti schválila 17 velkých solárních projektů zacílených na různé části země. Antofagasta má představovat nezanedbatelný přínos k realizaci celé strategie. Její výkon, po ukončení třech po sobě následujících fázích (130 MW v první, 46 MW a 130 MW v dalších krocích), má být 306 MW. Vybraná lokalita má přitom garantovat nejvyšší možný výkon díky ideálním slunečným podmínkám.

Výstavba má být zahájena v srpnu roku 2014 a hotova během následujícího roku. V současnosti se obnovitelné zdroje energie podílejí jen na 5-6 % celkové národní energetické bilance (v roce 2011 to bylo jen 3,2 %). To co ale hraje Chile do karet, není jen souhrn ideálních přírodních podmínek. Lidé tu solární energii s nadšením vítají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *