Distribuční společnosti vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby. GridFree technologie tato přání distribučních společností realizuje v maximální míře. (koláž obrázků z webu PRE a.s.)

Distribuční společnosti vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby. GridFree technologie tato přání distribučních společností realizuje v maximální míře. (koláž obrázků z webu PRE a.s.)

Distribuční společnosti vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby. GridFree technologie tato přání distribučních společností realizuje v maximální míře. (koláž obrázků z webu PRE a.s.)

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.