Vyrábějte si elektrickou energii sami. Buďte GridFree!

V Anglii, Dánsku, Holandsku a dalších vyspělých evropských zemích byly v roce 2012 realizovány desetitisíce malých solárních instalací sloužících pro pokrytí nebo částečné snížení vlastní spotřeby elektřiny. Tato technologie přichází nyní i do střední Evropy.

Solární panely lze legálně umístit i před okna obytných domů a získat tak až 180W na jedno okno. foto: pocasi-decin.cz
Solární panely lze legálně umístit i před okna obytných domů a získat tak až 180W na jedno okno. foto: pocasi-decin.cz

V následujícím článku Vás seznámíme, jak můžete začít elektrickou energii jednoduše vyrábět sami pro vlastní spotřebu.

Solární panel a Mikroinvertor = nejjednodušší cesta, jak ušetřit peníze snížením výdajů za nákup elektřiny

Máte nějaké zařízení, které trvale odebírá elektrickou energii? Díky solárnímu panelu s MikroInvertorem můžete během dne snížit spotřebu elektrické energie díky přímé přeměně solární energie na elektřinu. Tím šetříte peníze!

Základem GridFree instalace je solární panel s MikroInvertorem, foto: i4wifi
Základem GridFree instalace je solární panel s MikroInvertorem, foto: i4wifi

K výrobě energie pro vlastní spotřebu navíc nemusíte mít žádnou licenci, ani se nemusíte stát podnikatelem, ani nemusíte vést žádnou evidenci, ani si nikde registrovat. Zkrátka nikomu do toho nic není, co si sami vyrobíte a spotřebujete. Energetická svoboda existuje.

Co je to GridFree?

Pojem GridFree označuje vlastní výrobu elektrické energie určenou výhradně pro přímou spotřebu (anglicky selfconsumption) v místě výroby bez jakýchkoliv dodávek do distribuční sítě. Jednoduše řešeno, u GridFree instalace musí platit, že vlastní vyrobená energie je vždy o něco nižší než aktuálně spotřebovaná energie a proto nedochází k přetokům energie do distribuční sítě (za elektroměr).

Jak to funguje?

Ukažme si následující příklad. Dejme tomu, že máte ve firmě několik počítačů a další techniku, která je v provozu každý den vždy od 8:00 do 17:00 hodin, tj 9 hodin denně. Pokud má tato technika spotřebu 250 W, pak za 9 hodin spotřebujete 2,25 kWh energie. Za celý rok je to cca 810 kWh energie (360 dní x 2,25 kWh).

Pokud do síťového obvodu této techniky připojíte pouhý jeden solární panel s mikroměničem 200 W, a budete za rok počítat s 1000 hodinami slunečního svitu, pak Vám solární panel a mikroměnič vyrobí 200 kWh energie. To znamená reálnou úsporu skoro 25 %.

Reálná úspora však bude nejspíše ještě větší, protože na mnoha místech ČR lze běžně počítat s 1500 až 1700 hodinami slunečního svitu za rok. Navíc můžete k jednomu mikroměniči připojit dva a více solárních panelů a tak bude mikroměnič částečně dodávat energii i v době slabšího slunečního svitu.

Srovnání běžné spotřeby elektřiny s Gridfree instalací. U běžné instalace odebíráte vždy všechnu energii ze sítě. U GridFree instalace se spotřeba ze sítě během slunečného dne sníží díky vlastní výrobě ze solárního panelu s MikroInvertorem. foto: i4wifi
Srovnání běžné spotřeby elektřiny s Gridfree instalací. U běžné instalace odebíráte vždy všechnu energii ze sítě. U GridFree instalace se spotřeba ze sítě během slunečného dne sníží díky vlastní výrobě ze solárního panelu s MikroInvertorem. foto: i4wifi

Můžete tak dosáhnout reálného snížení spotřeby energie až na 70 % nebo 80 %. To znamená, že až 80% energie získáte bez dalších nákladů přeměnou slunečního záření a pouhých 20 % odeberete se sítě. Vaše faktura za elektřinu pak bude místo 4000 Kč pouhých 800 Kč

Možnosti využití GridFree v reálných příkladech

 • Snížení spotřeby u všech trvale běžících zařízení, jako jsou telekomunikační zařízení, počítačové routery, bezpečnostní kamery, dohledové systémy, alarmy a nesčetné množství dalších trvale zapojených zařízení.
 • Snížení odběru elektrické energie u spotřebičů provozovaných během pracovní doby: počítače, veškerá kancelářská výpočetní technika, telefonní ústředny, osvětlení pracovních míst, osvětlení chodeb a další.
  Během slunečného dne můžete účinně snížit odběr ze sítě díky vlastní výrobě elektrické energie podle principu GridFree. Největší úspora je u výpočetní techniky provozované právě během dne. foto: i4wifi
  Během slunečného dne můžete účinně snížit odběr ze sítě díky vlastní výrobě elektrické energie podle principu GridFree. Největší úspora je u výpočetní techniky provozované právě během dne. foto: i4wifi
 • Úspora spotřeby elektřiny u trvale/částečně provozovaných technologických zařízení: například kotelny, výtopny, ventilační systémy, odvětrávání, sací a tlaková čerpadla, výrobní linky a zařízení.
 • Snížení energetické náročnosti u klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel.
 • Zejména u klimatizace je úspora evidentní. V letních měsících svítí slunce intenzivněji, a proto je třeba více chladit nebo klimatizovat. Energie ze slunce může být efektivně využita ke snížení spotřeby elektrické energie u každé klimatizační jednotky.

Zabránění přetoků do sítě

Mnohé zajímá, jak zajistit, aby v případě poklesu spotřeby nedošlo v žádném případě k zpětnému přetoku vlastní energie do distribuční sítě.

Řešení je velmi jednoduché: jedno nebo více proudových relé lze použít jako spínací prvek, který připojí GridFree napájení teprve, až když je dosaženo dostatečného (garantovaného) odběru. Tak je jisté, že vlastní spotřeba bude dostatečná, a nikdy nedojde k přetoku za elektroměr do distribuční sítě.

Instalaci proudových relé a dalších ochranných prvků (jističe, proudového chrániče) zvládne každý běžný elektroinstalatér. foto: i4wifi
Instalaci proudových relé a dalších ochranných prvků (jističe, proudového chrániče) zvládne každý běžný elektroinstalatér. foto: i4wifi

Navíc proudová relé mohou být též použita k ovládání více GridFree panelů s mikroinvertory, které se postupně připojují nebo zase odpojují podle toho, jak roste nebo klesá odběr zařízení v místě spotřeby. Tím je možné realizovat i složitější instalace a vždy bude jisté, že nedochází k přetokům do sítě.

Použití mikroinvertorů je zcela legální

Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svém stanovisku sděluje, že veškeré individuální zdroje energie musí být prokazatelně galvanicky oddělené od elektrizační soustavy. Mikroinvetory tento požadavek plně splňují, protože DC část je úplně galvanicky oddělená díky vysokofrekvenčnímu (HF) oddělovacímu transformátoru.

Navíc parametry celého mikroměniče byly řádně ověřeny nezávislými zkušebnami a výsledky testů jsou potvrzeny certifikáty laboratoří TÜV a VDE. Tyto testy jsou důkazem o „prokazatelném galvanickém oddělení“ a splnění odpovídajících technických norem.

Výňatek se sdělení ERÚ zde dne 17.10.2010. vyžadující prokazatelné galvanické oddělení
Výňatek se sdělení ERÚ zde dne 17.10.2010. vyžadující prokazatelné galvanické oddělení

V současné době v ČR platí, že individuální zdroje energie nemohou dodávat energii do veřejné distribuční sítě (elektrizační soustavy). Vyrobená energie musí být zcela spotřebována v místě výroby. (Respektive pro dodávky do veřejné sítě musí být sjednána patřičná podnikatelská licence a souhlas provozovatele dané distribuční sítě.)

V případě použití mikroměničů v režimu GridFree je veškerá elektrická energie přeměněná ze slunečního záření vždy spotřebována v daném místě. Nejedná se o výrobu a dodávku do distribuční sítě. Jedná se využití sluneční energie ke snížení odběru z elektrizační soustavy v daném přípojném místě.

Nikdy tedy nedochází k přetokům energie přes elektroměr zpět do distribuční sítě. Podmínka „nedodávání do elektrizační soustavy“ je u řádné GridFree instalace také splněna.

Distribuční společnosti vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby. GridFree technologie tato přání distribučních společností realizuje v maximální míře. (koláž obrázků z webu PRE a.s.)
Distribuční společnosti vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby. GridFree technologie tato přání distribučních společností realizuje v maximální míře. (koláž obrázků z webu PRE a.s.)

Z pohledu provozovatelů elektrizační soustavy GridFree instalace defakto neexistuje. GridFree instalace nedodávají žádnou elektrickou energii do veřejné sítě. Pouze snižují spotřebu z elektrizační sítě díky přímé přeměně slunečního záření na elektřinu, která je využita výhradně v místě spotřeby.

Provozovatelé distribučních soustav již léta vyzývají zákazníky ke snižování spotřeby elektrické energie. Známý je slogan „Nesvítí se někde zbytečně?“. GridFree technologie přináší revoluci ve snížení spotřeby.

Maximální bezpečnost v místě provozu

Mikroměniče musí splňovat přísné technické požadavky. Například musí obsahovat funkci okamžitého odpojení v případě výpadku elektrické sítě, tak aby nedošlo k možnosti úrazu elektrickým proudem. (Takzvaná funkce kontroly proti-ostrovního režimu).

Taktéž musí přestat energii dodávat, pokud je v daném místě elektrické sítě nějaký nestandardní stav: přepětí nebo podpětí, nestabilní frekvence a další havarijní situace – například zkrat. Opět platí, že dodávané mikroměniče byly na všechny tyto parametry řádně testovány a že výsledky testů jsou potvrzeny platným prohlášením o shodě.

Zkrátka mikroměniče jsou kompletní energetická zařízení v miniaturní krabičce. V jednadvacátém století přichází možnost každého člověka vlastnit svoji „kapesní elektrárnu“ a díky přímé přeměně sluneční energie částečně omezit svoji závislost na dodávkách monopolních operátorů.

Jeden nebo dva mikroměniče můžete zkušebně zapojit přímo do zásuvky. Pro trvalou instalaci a pro větší počet mikroměničů však důrazně doporučujeme, aby instalace byla odborně provedena dle platných technických norem a zejména vybavena potřebou chránící technikou – jističe, proudové chrániče.

Jaká je návratnost investice do panelu a mikroměniče?

Pro výpočet návratnosti použijeme následující ceny: solární panel 230Wp – 3650 Kč s DPH, mikroměnič 230V/230W GF-MAC230A – 3500 Kč s DPH, montážní doplňky: kabeláž, jistič, proudové relé, a další: 1500 Kč s DPH. Celkové vstupní náklady: 8650 Kč s DPH 21%.

Naše kalkulace počítá s tím, že reálný výkon 230Wp panelu s mikroinvertorem bude 200W a že budeme mít reálný slunečný svit 1000 hodin za rok. Zároveň počítáme se slábnutím výkonu panelu o 1% ročně (stárnutí).

GridFree - Kalkulace
GridFree – Kalkulace

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že již v sedmém roce provozu se dostáváme na přijatelnou cenu kolem 6 Kč za kWh, a v následujících letech cena dále klesá.

Vzhledem k tomu, že životnost panelu a mikroměniče je v řádu desítek let (20 až 30 let), bude cena výsledné produkované energie v rozmezí 2,20 až 1,70 Kč. Jinými slovy můžeme říci, že zatímco cena energie z veřejné sítě dále poroste, cena energie z našeho GridFree řešení bude klesat a klesat.

Bez ohledu na výslednou cenu elektřiny z GridFree řešení: k nezaplacení je výsledný pocit, že si elektřinu vyrábím sám, a že již neplatím peníze do kapes neprůhledných monopolních energetických firem.

Ukládat peníze v bance nebo do panelů?

Jinou možností kalkulace je se podívat na přepočtený příjem, který vytváří investice do GridFree řešení. Pokud vezmu částku 8650 Kč a nechám ji ležet na běžném účtu, dostanu na úrocích maximálně desítky korun za celý rok.

I když částku dám zhodnotit na investičním spořicím účtu, bude moje zhodnocení maximálně 3% až 4%, což odpovídá částce cca 350 Kč za rok. Reálně však dostanu ještě méně, protože zaplatím řadu bankovních poplatků a též i daň z kapitálového výnosu.

U GridFree instalace je však můj výnos díky úspoře za neplacení energie ze sítě daleko vyšší. Pokud vyrobím 200 kWh energie oceněnou cenou 4 Kč za kWh, pak získávám 800 Kč úspor. Lidově řečeno lze konstatovat, že jeden solární panel 230Wp vydělává cca 800 Kč za rok.

Díky GridFree řešení vám bude energie ze slunce přinášet prokazatelné finanční úspory. foto: i4wifi
Díky GridFree řešení vám bude energie ze slunce přinášet prokazatelné finanční úspory. foto: i4wifi

Nenechávejte své peníze ležet někde v bance, instalujte si GridFree řešení a vydělávejte tím, že budete platit méně za odebíranou energii ze sítě.

GridFree – začněte nyní

Začít s GridFree je velmi jednoduché. Pokud máte nějaké spotřebiče, které trvale nebo alespoň přes den odebírají 200W a více, pak zakupte jeden solární panel s mikroměničem a buďte GridFree. Pokud máte zařízení, která odebírají více energie, pořiďte si panelů a mikroměničů více.

Cesta k úsporám je pro Vás otevřena. Solární panel můžete umístit nejen na střechu, ale i na balkón nebo dokonce i před okno. Tam, kde svítí slunce, tam je pro vás dostupná bezplatná energie. Tak již neváhejte.

Buďte GridFree!

Odkazy na další informace k tématu GridFree

Forum.mypower.cz – diskuze o GridFree a dalších tématech

GridFree mikroinvertory

http://www.i4wifi.cz/alternativni-napajeni-mikroinvertory-gridfree_c823.html
http://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters/

Technické informace k výhodám mikroinvertorů

http://gwl-power.tumblr.com/tagged/MCinfo

70 komentářů: „Vyrábějte si elektrickou energii sami. Buďte GridFree!

 • 4. 10. 2017 (10.31)
  Trvalý odkaz

  Nebudem machrovat ale je to super ja osobne to mam niekoľko rokov a som vysoko spokojný
  je to tak ak maš kupit uhd tv za 500Ečka tak radšej solar a zarabam po centoch za telku platiš furt ked ju zapneš
  Ja idem rozširovať pole

  Reagovat
 • 14. 4. 2017 (21.27)
  Trvalý odkaz

  Ahoj tak mam solarni ele za 150000kc 3.500kwh je vyroba, ze site mne z puvodni 415 kw mesicne mam asi 150kw

  Reagovat
 • 24. 6. 2015 (11.11)
  Trvalý odkaz

  Ich habe mir vor 2 Jahren und 2 Monaten einen LG 50″ Plasma TV für 800 euro gekauft.Nun geht er kurz nach Ablauf der Garantie nicht mehr an. Beim Telefonat mit dem Service wurde ich darauf hingewiesen dass eine Reperatur aus Kulanz nicht möglich sei. Aber sie könnten mir einen Techniker vorbei schicken welcher aber mit Kosten verbunden ist. Als ich das Thema geplante Obsoleszenz ansprach wurde ich schnellst möglich abgewiesen. Schon merkwürdig dass die Geräte kurz nach Ablauf der Garantie den Geist aufgeben nicht wahr? Nie wieder LG!
  Levné Boty Nike Obchod A Prodej http://www.jelinek.eu/js/?pid=1298

  Reagovat
 • 18. 12. 2013 (0.22)
  Trvalý odkaz

  Ahoj prosim vas kde se to da vlastne koupit a kdo mi to namontuje.?

  Reagovat
  • 15. 6. 2014 (12.18)
   Trvalý odkaz

   Zdravím, vše koupíš zde na stránce http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napajeni/mikroinvertory-GridFree/
   Ale samozřejmě dá se sehnat i jiný měnič třeba na aukru, viděl jsem tam pár ale otázka je v kvalitě a záruce.
   Jinak zapojení je jednoduché, pouze propojíš panely s mikroinvertorem a zapojíš do zásuvkového okruhu který nejvíc odebírá, lednička televize atd. a už to jede…
   Zapojit si to budeš muset asi sám, zvládne to každý.

   Reagovat
 • 8. 8. 2013 (13.03)
  Trvalý odkaz

  Docela drahá srandička jejíž výrobní cena je pod tisíc korun. Jinak klidně by mohlo být přepínací relé jako u UPS pak by k žádným přetokům docházet nemohlo.

  Reagovat
  • 25. 7. 2022 (8.24)
   Trvalý odkaz

   Dobrý den,je nějaká firma,která to instaluje.Jihomoravský kraj(Břeclavsko))Děkuji za info.775232681

   Reagovat
 • 21. 6. 2013 (18.20)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, mám dotaz co se stane s přebytečnou energií? děkuji

  Reagovat
  • 23. 6. 2013 (8.46)
   Trvalý odkaz

   Pokud by do systému byly připojený baterie (což by mohlo být možné), pak by se uložila do nich, pokud ne, tak se nespotřebuje. Jelikož protože je ale článkem pohlcená, tak je otázka, co se s článkem děje, když není spotřebovávána, možná se mění na teplo.

   Reagovat
 • 12. 5. 2013 (16.18)
  Trvalý odkaz

  Vážení,
  Jeden takový grid testují. Mám použity 200w panel za 1250Kc.
  Ten grid mam jej koupeny od INWIFI, za 2750 bez DPH přes firmu. Návratnost je za 3-4 roky.

  S pozdravem

  Vrata

  Reagovat
 • 10. 5. 2013 (15.03)
  Trvalý odkaz

  Bylo by to fajn, mít kombinaci s průtažnou větrnou tuzrbínou. Když nesvítí slunce, fouká vítr. Tak to zhotovitel vysledoval.
  A taky by stačilo 500 W.

  Reagovat
  • 12. 5. 2013 (16.37)
   Trvalý odkaz

   Ahoj,

   Jeden grid od INWIFI nyní testují. Super provozní zkušenost. Proste to zapojis a jede to. Před spuštěním důrazně doporučuji udělal toto:
   – klestovym mericem změřit spotřebu na okruhu zásuvek
   – spotřeba by měla byt větší jak 150W
   – lokalizovat zásuvky, která je opravdu na tento okruh zapojena
   – pořídit časový spínac /nejlevnější co existuje/ a nastavit připojeni třídu od např. 8-17, mimo tento interval grid odpojit
   – koupit měřič spotřeby a ten zapojit mezi grid a zásuvku / pro detekci kolik vyrobis/

   Vrata

   Reagovat
   • 24. 5. 2013 (8.41)
    Trvalý odkaz

    Ahoj taky jeden testuji,mam ho v bliskosti 3 cerpadel zapojeny na jistici a podle watmetru to proud vyrabi,kdyz rozsvitim ,mam na tom jeste nejaka svetla,kdyz to vse bezi tak watmetr ukazuje odber.slunecny den 220w,vecer a kdyz je zatazeno 75-115w.

    Reagovat
   • 4. 5. 2014 (18.58)
    Trvalý odkaz

    Ahoj, mam servr a 24h odber 250W a vice. Chtel bych poradit. Chci si koupit na i4wifi ten Grid set. Opravdu to tak funguje jak pises. Diky za info

    Reagovat
 • 13. 2. 2013 (11.09)
  Trvalý odkaz

  Naše kalkulace počítá s tím, že reálný výkon 230Wp panelu s mikroinvertorem bude 200W a že budeme mít reálný slunečný svit 1000 hodin za rok. Zároveň počítáme se slábnutím výkonu panelu o 1% ročně (stárnutí).

  Pěkně si s námi hrají ze ?
  Reálný výkon bude max. na 40 – 50-ti procenrech tedy max. 100 W.
  Kdo se trochu zabývá tím, kolik panel vyrobí v různých světelných podmínkách ví, že je to v průměru max. polovina.
  Jak jsem četl výše – jen reklama.
  Slunce pořád nesvítí a v zimě to bývá většinou jen do 40-ti procent.
  Přátelé tyhle peníze se vám nikdy nevrátí a čekat na návrat své investice 20 let ? To ne.
  Za tu dobu bodou tyhle technologie zase úplně jinde. Podle mě : pastička na lidi.
  Ale všem, co to chtějí zkusit fandím, doufám jen, že pak o své zkušenosti podělí i s námi.

  Reagovat
  • 12. 5. 2013 (16.41)
   Trvalý odkaz

   Pavle,

   kazde snížení spotřeby znamená, ze nepodporuji obnovitelne zdroje v ČR /tunel za 950 miliard/.

   To je pro mě dobra motivace. Návratnost u jednoho 200W panelu je 3-4 roky / což je výnos investice 30% – 40%/. Na to se ti vyplatí dokonce i půjčit v bance.

   Vrata

   Reagovat
 • 5. 2. 2013 (13.51)
  Trvalý odkaz

  3500 s DPH na jeden panel? Jste se zbláznili. Když to sečtete kolem a kolem, je to 2x dražší než střídač a nedostanete žádnou podporu. Vyřízení několika papírů Vám dělá problém(neříkám, že je to snadné – jsme v ČR, ale s trochou snahy to jde) Potřebuji 4 mW/rok, při reálných podmínkách FVE o výkonu 4kWp, to je 16 panelů (16 x 3500=56tis) a to vše bez jakékoli dotace. S poloviční cenou by se o tom dalo uvažovat.

  Reagovat
 • 3. 2. 2013 (16.53)
  Trvalý odkaz

  Řešením je, že se lidé budou slučovat do společného odběru. Začne to u malých rodiných domků, kde místo čtyř odberných míst bude jedno a nájemníci si energii vzájemně rozpočítají dle podružných měření. U plynu a vody to již takto funguje léta. Dále to bude pokračovat až k velkým sídlištním domům, kde místo stovky elektroměrů bude mít distributor pouze jeden elektroměr. Rozpad centrální struktury je nevyhnutelný.

  Reagovat
 • 31. 1. 2013 (9.34)
  Trvalý odkaz

  V našich zeměpisných šířkách je to ve své podstatě obyčejná blbost a nesmys. Problém je v tom, že domácí elektřina je příliž levná na to, aby se to vyplatilo.
  Stačí si to jednoduchým způsobem spočítat.
  Je třeba si uvědomit, že Čezu platíme nejenom za elektřinu, ale i takzvaný paušíl za to, že máme vůbec přípojku. S tím souvisí poplatky například za jistič.
  Jestliže snížíme spotřebu elektřiny, automaticky nám narůstá cena elektřiny ze sítě. Je to zařízeno tak, že platíme takzvaný paušál i když žádnou elektřinu neodebereme. Za každou kWh pak zaplatíme pevně stanovoenou částku. Když snížíme spotřebu elektřiny, automaticky nám pak vzroste cena jedné kWh za elektřinu, protože tento paušál musíme do ceny elektřiny ze sítě započítat.
  Nula od nuly pojde a ještě na tom proděláme. Pokud nemáme elektřinu z fotočlánků pořádně dotovanou, nikdy na tom nemůžeme vydělat.
  U ostrovních systémů se jedná o něco jiného, neboť nemáme přípojku a žádný paušál neplatíme.

  Reagovat
 • 28. 1. 2013 (22.02)
  Trvalý odkaz

  Obavam se, ze cena 3650 Kc je bez dane. Za tuto cenu se daji poridit pouze moduly v objemech tisicu ks (alespon v tuto chvili)

  Reagovat
  • 12. 5. 2013 (16.52)
   Trvalý odkaz

   Davide,

   Cena je nyní za 2700 bez DPH. Pokud máš známého u firmy, tak to sezení bez DPH.

   Vrata

   Reagovat
 • 28. 1. 2013 (15.38)
  Trvalý odkaz

  jen pozor na legálnist, proudové relé není galvanické oddělení!

  Reagovat
  • 28. 1. 2013 (19.11)
   Trvalý odkaz

   No jeden docela zasadni problem v tom je. Je to zcela zavisle na dostupnosti a provozu site. V pripade ze vypadne sit, muzete mit treba milion mikromenicu a ony vam nedodaji ani watt. Proc? Nemaji se na co prifazovat. A pokud ano a pousti proud do baraku i pri vypadku site, nebo vypnuti hlavniho jistice, tak panbuh s vami. :D

   Reagovat
   • 12. 5. 2013 (18.43)
    Trvalý odkaz

    Ahoj R,

    ano, pokud vypadne distribucni sit /230V/, tak opravdu ti je mikro měnič opravdu na dvě věci..

    Ale to je jeho nativní vlastnost, takže pokud chceš ostrovní systém, tak si nachystej asi 30x vyšší částku.

    Vrata

    Reagovat
  • 28. 1. 2013 (19.12)
   Trvalý odkaz

   omlouvam se Pavlovi, muj koment nebyl odpoved na jeho prispevek ale novy prispevek k tehle reklame. Jak tu zmenili diskuze tak sem se ukliknul .. pardooooon :D

   Reagovat
 • 26. 1. 2013 (19.20)
  Trvalý odkaz

  Zaujimal sa uz niekto o technologiu co pouzival Nikola Tesla? On mal vraj uz v tej dobe panely co vyrabali elektrinu aj v noci. Kozmicka energia k nam prudi nonstop a netreba sa spoliehat na slnecne svetlo. Je divne ze preslo velmi vela rokov odkedy tento clovek chcel dat ludom viac ako len motor na striedavy prud, co v skutocnosti posunulo ludstvo niekam inam. Bez neho by dnesne stroje ako ich pozname ani neexistovali!!! Nehovoriac este aj o prenose signalu cez kontinenty, co je tiez jeho patent na ktorom si este aj talian privyrobil. Tieto veci by uz mali byt davno doriesene ale niekde to viazne. Ved co by sa stalo ak by to islo dostat energiu takmer zadarmo? A dalsi vedec co prisiel s pristrojom ako by kazdy mohol doma zmenit 1kW na 4 len preto ze si ho zapoji pred siet a pouzije 4x viac cize uspora 75% hned priamo. Tak o com sa tuto bavime. Jeho patent mu nedovolia ani pouzit!!!!

  Reagovat
  • 27. 1. 2013 (9.44)
   Trvalý odkaz

   Víte, Coperfield také točil fantestické filmy. Časem už lidi přestalo bavit se na ty fantazie koukat. S Teslovou energií, ač byl Tesla velký vědec, to bude podobné. Víte , vyrobit z prdu kuličku, to už tady bylo, ale potom z ní vyrobit rovnou čtyry, to už je machrovina.
   Teď snad vážně.
   Jestli jsem to správně odhadl, tak návratnost investice na takový domácí zdroj energie je 10 až 12 let, potom teprve začne vydělávat asi 800,- Kč ročně. (tak jedu celovečerní útratu v restauraci pro dva když se moc nerozšoupnou.)
   Mé hodnocení, je to pěkná hračka, ze které může časem vzniknout jiný významnější nápad.

   Reagovat
   • 27. 1. 2013 (13.29)
    Trvalý odkaz

    Před deseti lety byl lístek na tramvaj v Praze za 6 korun. Dnes je za 24 Kč. Stejně je to s cenou elektřiny před 10 lety cena vycházela na 1.80 Kč/kWh, dnes je běžně 5 Kč za kWh. A jak to bude za 10 let? Rozhodně to nebude méně. Takže návratnost instalace bude rychlejší, protože ceny rostou a porostou.

    Reagovat
  • 12. 2. 2013 (12.10)
   Trvalý odkaz

   A na hlavičku jste spadl v dětství, nebo ten náraz raději opakujete denně? zařízení připojené před síť a můžu čerpat 4x více energie, než kolik mi přijde, hmm. No a můžete mi říci, kde se ty 3/4 energie berou? Malí skřítci je tma nosí v kyblíčcích? Nebo kde?

   Reagovat
   • 12. 5. 2013 (16.59)
    Trvalý odkaz

    Tome,

    Podívej se na forum http://www.mypower.cz tam je to detailně vysvětlené. Jinak tento GRID je účelově navržen tak, ze to zapojí jakýkoliv uživatel / třeba i naprostý laik / jehož vrchol dovednosti je připojeni dobijecky mobilu do zásuvky.

    Tak tento spotřebitel to dokáže zapojit. Zádné školení, zádné trvale zapojeni, proste to pripojis jako sedačku nebo den do zásuvky a funguje to.

    To je zásadní rozdíl od panelu s dobíjí kou pro baterie a pote střídace, které mají na výstupu 230V.

    S pozdravem

    Vrata

    Reagovat
 • 25. 1. 2013 (19.29)
  Trvalý odkaz

  podle grafu to vypada, jako by to cele vydrželo 30let a starl pouze panel, kabelaži bych to možna i věřil, jištění je taky docela stale, ale přepetovky maji vydrž 5 let ahlavně měnič 30let bez zasahu nevydrží ani nahodou. jinak je to samozdřejme pekne

  Reagovat
  • 12. 5. 2013 (16.50)
   Trvalý odkaz

   Jaro,

   Musíš si ale uvědomit ze pokud chceš ušetřit, tak se podívej např na Aukro nebo mypower.cz a tam seženete panely za 1900-3200. Potom návratnost je někde jinde.

   Můj kolega sehnal 20 panelu za 1700CZK

   Vrata

   Reagovat
 • 23. 1. 2013 (18.10)
  Trvalý odkaz

  Zavádzajúci reklamný článok.Vyrobiť z 230W panelu 200W je utópia!Naj dokonalejšie meniče(invertory)majú pri plnom výkone účinnosť asi 80% t.j.iba v invertore sa stratí asi 45W výkonu.A akoby náhodou sa nikde nespomína účinnosť samotného panelu.Monokryštalický má účinnosť asi 40%(priemerná,celodenná za ideálneho počasia).Polykryštalické panely majú účinnosť na úrovni asi 30%.V desiatom roku činnosti dosahujú panely asi 60% pôvodnej účinnosti(t.j. asi 24% nominálnej a v dvadsiatom už len asi 35%(t.j. asi 14% nominálnej) a to sa predpokladá pravidelná(denná)údržba panelov..Takže dosiahnuť cenu 6 Kč/kWh je číra utópia.No a navyše mi akosi chýbajú náklady na energiu v období(obdobiach)kedy slnko nezasvieti dlhšiu dobu.
  Resumé.Ak neviete čo s peniazmi my Vás zbavíme starosti čo s nimi.Investujte do našich panelov alebo zjednodušene venujte ich našim bankovým kontám:-)

  Reagovat
  • 23. 1. 2013 (23.06)
   Trvalý odkaz

   Já to čtu takto: 230Wp panel s měničem vyrobí 200 kWh za rok (při úvaze 1000 hodin svitu). Podle mého 1000 h je dokonce silně podsazené číslo protože třeba v roce 2012 bylo na některých místech v ČR až 1900 hodin svitu (Znojemsko), nebo třeba zde 1891 hodin – http://maruska.ordoz.com/pocasi_prehledy/pocasi . Takže mně výpočet připadá celkem reálný.

   Reagovat
   • 24. 1. 2013 (9.19)
    Trvalý odkaz

    Bohužiaľ táto teória platí iba pre ideálne podmienky t.j.pre priamy osvit slnkom.Skutočnosť je ale taká,že osvit sa v priebehu dňa mení horizonztálne aj vertikálne a ideálny stav tak trvá max.pol hodinu denne.Existujú sústavy,ktoré mechanicky natáčajú panely do polohy blízkej ideálnej počas celého dňa vrtikálne aj horizontálne ale to je už iný cenový level a používa sa prevažne pre vedecké účely.

    Reagovat
    • 24. 1. 2013 (11.48)
     Trvalý odkaz

     Mně bude panely na balkoně natáčet babička. Stejně nemá co dělat. Tak když bude svítit sluníčko, vyleze každou hodinu na balkón a panel trošku pootočí.

     Reagovat
    • 19. 5. 2013 (15.20)
     Trvalý odkaz

     ja na panel pripevním slnečnice, ktoré sa budú za slnkom automaticky otáčať :-)

     Reagovat
  • 24. 1. 2013 (12.30)
   Trvalý odkaz

   Běžná účinnost střídačů-měničů-invertorů se pohybuje, při DC napětích nad cca 200V, nad 90%. Čísla 95% se vyskytují celkem běžně. U ministřídačů, kde není tak velké vstupní napětí to bude něco mezi 85-90%.
   Účinnost monokrystalických panelů, tj. elektrický výkon panelu/dopadající výkon slunce je kolem 16%. Podobné čísla jsou u multikrystalických panelů. Kdyby panely měli účinnost oněch 40%, tak to by bylo bomba. Co není může být, počkejte si 30 let a z laboratoří přejde technologie do běžné produkce.
   Ještě mne zajímá, proč se člověk musí denně o FV panel starat?
   Jediné s čím souhlasím, je informace, že když slunce nesvítí, tak FV panely nevyrábí.

   Reagovat
 • 22. 1. 2013 (17.53)
  Trvalý odkaz

  Kdybych natvrdo připojil ten panel na elektrický bojler. Topilo by to nebo nikoliv? Ptám se protože opravdu netuším. Ono kdyby to topilo celý cen, tak by to taky něco přihřálo. A šlo by to nastavit na noční proud ze sítě + panel a při vysokém tarifu pouze panel? Díky.

  Reagovat
  • 22. 1. 2013 (19.00)
   Trvalý odkaz

   Proč ne? Možná, že to bude nakonec levnější řešení, než klasický termický solární panel, který musí mít uvnitř nějaký rozvod kapaliny (vody) a s klesající okolní teplotou klesá i jeho účinnost.

   Reagovat
    • 23. 1. 2013 (18.12)
     Trvalý odkaz

     Ak myslite ze zariadenie ktore vyrobi 200W vam ohreje viac ako vodny panel rovnakych rozmerov a nakladov tak sa vratte do skoly.

     Reagovat
   • 25. 1. 2013 (7.55)
    Trvalý odkaz

    Velký omyl. Záleží na intenzite slnečného žiarenia a práve čím je okolitý vzduch chladnejší a kolektor (resp. absorbér) teplejší, tým kolektor lepšie premieňa energiu zo slnka na teplo. Naopak ak je na kolektore +80 a vonku +35, bude horšie pracovať ako pri +30 na kolektore a -15 vonku. By si neveril s akou účinnosťou pracujú takéto zariadenia napr. vo vysokohorskom prostredí (aj pri teplotách okolo -20, -30°C).

    Reagovat
    • 28. 1. 2013 (18.57)
     Trvalý odkaz

     Nás ve škole učili, že účinnost se počítá jako poměr množství energie využité ku množství energie vložené. No a tady je problém, že u tepelných kolektorů je účinnost závislá na okolní teplotě (rozdíl pracovní teploty a teploty venku, to se vynásobí nějakým koeficientem a o to je účinnost menší). Vzorce nejsou úplně jednoduché, teoreticky jim to vychází prostě ale jinak. Čím je okolní teplota vyšší, tím je účinnost také vyšší. Ale i kdyby byla účinnost u kolektorů pořád stejná, fotovoltaiky se chovají jinak. Čím je teplota nižší, tím je účinnost vyšší. Je například známo, že když v zimě svítí na panely slunce, tak měniče mohou být přetížené, protože panely pracují na vyšší účinnost. Nedokážu říci, co je výhodnější, bude asi také záviset na typu zapojení a na dalších okolnostech. Jenom jsem chtěl říci, že má smysl se s touto variantou pro vytápění vážně zabývat. Zajímavé jsou také hybridní FVE panely chlazené médiem. Tam je ovšem problém cena.

     Reagovat
     • 23. 8. 2013 (13.29)
      Trvalý odkaz

      Do vašich vesměs správných úvah je třeba zahrnout i toto. Nechytejte mě za čísla, ale FVE panel je schopen přeměnit kolem 20 % slunečního záření a termický vakuový s reflektorem přes 80 % včetně rozptýleného záření přičemž teplota – 20 ho nijak zasadnenerozhází …

  • 12. 5. 2013 (16.48)
   Trvalý odkaz

   Miláně,

   Netopilo. Musí to mít pripojeno na 230V od distribucni soustavy.
   Podívej se na forum http://www.mypower.cz kde je tento
   Problém detailně probiran.

   PS: pokud by si každy rodinný dum zapojil dva tyto GRIDY /každy s 200W panelem/, tak to by byl u distribučních společnosti teprve mazec. Pokles spotřeby o 20% by asi těžko rozdychali.

   Vrata

   Reagovat
 • 22. 1. 2013 (16.37)
  Trvalý odkaz

  Galvanické oddělení ve vyjádření ČEZkého ERÚ je technický nesmysl a svědčí to jejich mizerné úrovni znalostí z oboru který mají „na starosti“. Podle toho to tu také tak vypadá, viz. exces s FVE 2009 – 2010.
  1. Galvanické oddělení je transformátor i kondenzátor a přitom dokáží přenášet energii oběma směry.
  2. Protože se v ČR používá distribuční síť TN-C, tedy střed transformátoru uzemněný. A tedy vše co je spojeno se Zemí je také galvanicky spojené s distribuční sítí. Impedance distribuční sítě (fáze proti zemi) bývá do 5ohm. Takže každý větrník, FVE atd.. postavený na Zemi je také spojený s distribuční sítí.

  Tím vlastně ČEZké ERÚ řeklo: Země patří distribuční síti a vlastní zdroje si můžete dělat jen ve vzduchu nebo ve vesmíru.

  Reagovat
  • 22. 1. 2013 (18.58)
   Trvalý odkaz

   Ano, v ČEZu už chystají přepadovou jednotku, která bude zaměřená na černé instalace. V případě odhalení bude pachatel na místě zastřelen.

   Reagovat
  • 22. 1. 2013 (19.37)
   Trvalý odkaz

   Podle mého názoru, se myslí elektrická část zařízení, nikoliv stožár, nebo nosná konstrukce, respektive části zařízení, které jsou pod proudem.
   Nevím, teď přesně jak je to všechno řešeno, ale myslím, že ani + ani – fve, nebo dynama malého větrníku nejsou spojeny se zemí (uvažujeme-li malé výkony 10-300W, které mohou být přenášeny 12V nebo 24V).

   Ale zase se jedná o typický český gumový výnos, kdyby se náhodou elektrárnám nelíbilo, že někdo spotřebovává zlomek proudu ze sítě a většinu bere ze svého, pak při velké „ztrátě“ by se asi u něho nějaké NTZ komando objevilo. Otázka, jak by to bylo u soudu.

   Reagovat
  • 23. 8. 2013 (13.19)
   Trvalý odkaz

   Souhlas, nicméně ERÚ tím chtěl říci, že to do sítě připojit nemůžeme. Zmínka o tom, že k oddělení nestačí spínací či jistící prvek znamená, že si ERÚ představuje, že si v elektroinstalaci vyčleníme naprosto oddělený okruh, jakkoli nepropojitelný s distribuční soustavou, a tam bude FVE dodávat. Do takového okruhu ale není micro inverter schopen dodávat energii neboť má ochranu proti ostrovnímu režimu. To, že má inverter trafo pro galvanické oddělení okruhů a ERÚ použil slovo galvanické oddělení nelze brát za stejnou věc. Prostě to v tuto chvíli není bohužel legání. (Jsem majitelem takového zdroje …)

   Reagovat
 • 22. 1. 2013 (14.22)
  Trvalý odkaz

  myslím, že je to celkem dobrý nápad, sám jsem nad něčím podobným před pár lety uvažoval ale cena panelů mne odradila.
  Ale to heslo, co se tu objevilo Panely na paneláky by nebylo špatné převést do praxe.Tam na rozdíl od těch polí patří.
  Taky na různých přenosných zařízení by se hodily panely, stačilo by pak nechat třeba notebook zavřený na slunku bez nabíječky. Neblo by špatné je také skřížit s hybridy a elektromobily. Cena by vzrostla jen nepatrně a navíc jsou to zařízení, kde jsou k dispozici dostatečné kapacity pro uskladnění energie.

  Reagovat
  • 28. 1. 2013 (14.05)
   Trvalý odkaz

   Doma mame plochu strechu. Mojim cielom je pokryt ju celu solarnymi panelmi, aby bol aj prebytok a vsetko co nespotrebujem dat do elektrolyzy a vodik si pekne uskadovat na pohon masin, resp. spatny prevod na elektrocku energiu. No proste parada. Uz len nasestrit 4000 eur a zohnat vodikovy agregat :D

   Reagovat
 • 22. 1. 2013 (12.26)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, nechme stranou fakt, že je článek reklama. Můžete někdo vysvětlit, proč v tabulce cena energie z gridfree instalace klesá? Pouhým zprůměrováním cen, se totiž dozvídáme skutečnost, že cena jedné kWh za dobu životnosti elektrárny je něco málo přes šest korun. A to samozřejmě není tak silná motivace k nákupu, když je dnes koncová cena elektřiny, včetně všech poplatků, něco málo přes pět korun. Ano, cena elektřiny neustále stoupá a to je jeden z argumentů hovořících pro nákup tohoto řešení. Obecně je takovéto řešení moc pěkné a podle mého názoru je v dnešní době, i přes předešlou kritiku, ekonomicky opodstatněné. Ovšem zavádějící prezentace prodejům mnoho nepomohou.

  Reagovat
  • 22. 1. 2013 (15.50)
   Trvalý odkaz

   Cena energie přirozeně klesá: vstupní investice do panelu je daná a čím více energie se vyrobí, tím je ve výsledku cenna nižší.

   Reagovat
   • 22. 1. 2013 (16.19)
    Trvalý odkaz

    Ano, ve výsledku je cena energie nižší, ale je to cena průměrná. Tedy cena energie samozřejmě neklesá. Jestliže známe cenu vstupní investice do systému, jeho předpokládanou životnost a sumu energie vyrobenou za celou dobu životnosti, můžeme snadno vypočíst průměrnou cenu za kWh. Tím jen chci říct, že zobrazení grafu je zavádějící a na první pohled dobře vypadající, ale pokud použijeme selský rozum, druhý pohled už tak optimistický není.

    Reagovat
    • 22. 1. 2013 (18.16)
     Trvalý odkaz

     Můj selský výpočet (zaokrouhleno):

     Investice 8700 Kč (dle článku) a vyrábím 200kWh ročně (ideálně).

     Plánuju živostnost 20 let. Celková vyrobená elektřina bude: 20x 200 = 4000 kWh. Cena pak vychází na 8700/4000 = 2.17 Kč za kWh.

     Plánuju živostnost 30 let: Celková vyrobená el. bude: 30x 200 = 6000 kWh. Cena elektřiny pak vychází na 8700/6000 = 1.45 Kč za kWh.

     Pořád mi ta cena s rostoucími léty klesá.

     Reagovat
     • 23. 1. 2013 (9.26)
      Trvalý odkaz

      Díky, už chápu. Cena za kWh na konci řádku daného roku v tabulce je vždy uvedena jako kdyby zrovna tentýž rok končila životnost. Potom jsem udělal chybu a v dřívějším příspěvku mnou vypočtená cena, něco málo přes šest korun, je špatně. Omluvám se za mystifikaci. V tom případě je pořízení tohoto systému skutečně výhodné.

     • 13. 5. 2014 (4.57)
      Trvalý odkaz

      Hmm, 30 let??? Dost pochybuju, že to zařízení tak dlouho vydrží bez oprav a popřípadě výměny součástí. Jakože jsem pro, ale za tu cenu fakt ne. Je tu někdo, kdo to má byť i jen 10 let na baráku a stále to funguje bez ztrát a dalších investic? :)

  • 23. 1. 2013 (7.48)
   Trvalý odkaz

   cena energie z gridfree instalace klesá, lebo je pocitana ako nakupna cena gridfree riesenia / celkove mnozstvo vyrobenej energie. no a kedze prvy parameter, teda nakupna cena je fixna a druhy, teda mnozstvo vyrobenej energie stupa (pokial teda panel nevyhodite :)) tak vysledna cena za kwh usi zakonite klesat :)

   Reagovat
 • 22. 1. 2013 (11.57)
  Trvalý odkaz

  Super clanok, moja mama co byva 3 izbovom byte, vsade usporne ziarovky, pracku a umyvacku pusta raz za tyzden a televizor pozera tak max 2-3 hodiny tyzdenne plati 21 eur mesacne za elektriku… na i4wifi stranke maju panel a menic za 5600kc.. Ak by to cele vyslo aj s montazov na 10000kc to je 390 eur a dokazalo by to usetrit aspom 50-60% tak mesacne tak to je vazne super…

  Reagovat
 • 22. 1. 2013 (11.43)
  Trvalý odkaz

  Už vidím ty instalace solárních panelů na panelácích. Kromě satelitů budou na balkonech i solární panely. Nové heslo: panely na paneláky.

  Reagovat
  • 28. 1. 2013 (14.00)
   Trvalý odkaz

   Az na ten rozdiel, ze v pripade panelov plati heslo cim viac penazi, tym viac muziky, co sa o satelitoch povedat neda :)

   Reagovat
 • 22. 1. 2013 (10.26)
  Trvalý odkaz

  Skvělý článek který může opravdu pomoci hodně lidem k přechodu na tuto technologii, díky! : )

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *