Stíny nad maltskými střešními elektrárnami

Malta v květnu tohoto roku přistoupila na výzvu Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a souhlasila se spolufinancováním rozsáhlého projektu na zavedení obnovitelných zdrojů energie. Středomořské souostroví má ideální podmínky k rozvoji potenciálu solární energetiky. Zdá se ale, že se věci na Maltě začínají komplikovat. Vláda totiž nedávno „odřezala jednu z větví“ rozvojového programu, která se týkala instalací střešních solárních elektráren na rezidenčních domech.

Není zcela jasné, zda za neúspěchem stojí rozmary Malťanů, či liknavost jejich vlády. Zdroj: archiv Radomír Dohnal
Není zcela jasné, zda za neúspěchem stojí rozmary Malťanů, či liknavost jejich vlády. Zdroj: archiv Radomír Dohnal

Přitom v květnu vše vypadalo velmi nadějně. Maltská vláda obdržela dotaci ve výši 21 mil. euro, aby mohla 50% podílem dotovat výkupní ceny elektřiny.

Sazba, nastavená na 0,22 euro za kilowatthodinu, měla zajistit stabilní výkupní tarif po dobu šesti let. Podpora, na kterou si mohlo podle odhadů sáhnout na 8000 obytných domů a padesátka výrobních společností, ale záhy doznala změn.

Široce pojatý „energetický plán“ Malty, který zahrnoval i vládní dotace občanům na pořízení materiálu, začal mít brzo trhliny. Slovy Konrada Mizziho, ministra pro oblast energetiky:

„Bylo teoreticky možno obdržet příspěvek až 2500 euro na pořízení střešního solárního systému, dotaci na střešní izolace a další opatření vedoucí ke zvýšení efektivity hospodaření s energiemi. Připravovaly se 40 % dotace pořizovací ceny k zakoupení solárního ohřívače vody, nebo sleva 15,25 % při pořizování dvojitých oken. Ve vládním fondu bylo pro tyto inovace odloženo stranou 600 000 euro.“

Nadšení maltských finančníků, těšících se na očekávané navýšení státního obratu o 42 milionů euro, však brzo opadlo. Vládní administrativa nebyla schopna zajistit projektové plnění evropské dotace v plné míře.

Důvodem byl fakt, že ve fázi podávání dotační žádosti musí být Malťané schopni doložit předběžný seznam dodavatelů, a těch jakoby se na ostrovech rázem nedostávalo. Dodavatelé se údajně nestačili včas, před podáním projektu u , zaregistrovat v systému. A tím odpadla čtvrtina ze slíbené částky, 5,5 milionů euro určených na střešní fotovoltaické jednotky.

Charles Yousif z Institutu pro udržitelnou energetiku při Maltské univerzitě k tomu podotýká: „Nejde ani tak o to, že by to naši dodavatelé nestihli. Ale zdá se, že ti dodavatelé, kteří nedosáhli na podmínky stanovené Evropskou unií, vyvolali kompletní bojkot.“

Svárlivá povaha Malťanů tak zablokovala slibnou dotaci. Možná je ale za snahou bojkotovat dotační proces i něco jiného. Vláda se totiž v zápětí rozhodla, že za zrušenou větev „domácích“ střešních fotovoltaických systémů vystaví velkou centralizovanou solární elektrárnu.

Zatímco tak střešní elektrárny mohly ušetřit spoustu prostoru, vyroste tak pravděpodobně někde poblíž Marasmuccentské zátoky velká farma, která bude patřit jedné společnosti, jež na produkci solární energie získá státem garantovaný monopol.

Sdílet: