Solární elektrárny se v ČR opět začínají připojovat!

Po téměř dvaadvaceti měsících stop stavu, který znemožnil zhruba čtyřiceti tisícům rodin postavit si na domě malou střešní elektrárnu a stovky instalačních firem připravil o práci, začaly od počátku letošního roku distribuční společnosti ČEZ Distribuce a E.ON znovu připojovat. Jen za první měsíc distributoři obdrželi více než 2 000 žádostí. Občané tak vyslali tak jasný vzkaz politikům, že o malé obnovitelné zdroje energie mají enormní zájem.

Přehledná mapa ČR týkající se možností opětovného připojování solárních elektráren na území České republiky, zdroj: CZEPHO
Přehledná mapa ČR týkající se možností opětovného připojování solárních elektráren na území České republiky, zdroj: CZEPHO

MODŘE je na mapě vyznačeno území pod správou společnosti PREdistribuce – zde se připojuje.

ORANŽOVĚ jsou na mapě označeny regiony pod správou společnosti E.ON Distribuce – zde je od 20. ledna 2012 opět zaveden stop-stav.

ČERVENĚ jsou vyznačeny oblasti pod správou společnosti ČEZ Distribuce – zde připojení nedovoluje kapacita sítě.

ZELENĚ jsou vyznačena místa pod správou ČEZ Distribuce, kde je v současné chvíli připojení fotovoltaických elektráren možné.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) podle svých slov vítá rozhodnutí distribučních společností nadále posuzovat žádosti o připojení individuálně v souladu s platnou legislativou.

Pracovní tým tvořený zástupci distribučních společností, odborníky CZEPHO a dalšími experty na obnovitelné zdroje energie intenzivně pracoval více než rok na identifikaci problémů připojování obnovitelných zdrojů energie a nalezení řešení.

Výsledkem je znovuobnovení připojování solárních a větrných elektráren. CZEPHO přesto upozorňuje, že pro tento rok ČEPS vyhlásil, že je možné bezpečně připojit do sítě pouze 65 MWp. Asociace proto apeluje na občany, aby rezervovali pouze výkon, který chtějí skutečně využít.

Připojit se je možné na většině území České republiky

Připojení malých zdrojů OZE je v současné chvíli možné na většině území České republiky, bohužel minimálně v 11 okresech se distribuční společnosti potýkají s naplněním bilančního limitu sítě a přes veškerou snahu nemohou vyjít žadatelům vstříc.

Podle informací, které CZEPHO získalo od společností ČEZ Distribuce a PRE distribuce (informace společnosti E.ON Distribuce zatím nemáme k dispozici) se jedná o následující území:

Bilanční limit naplněn do roku 2020: celý Karlovarský kraj (okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary), západní část Ústeckého kraje (okresy Chomutov a Louny), západ Středočeského kraje (okres Rakovník).

Bilanční limit naplněn do roku 2014: střední část Olomouckého kraje (okresy Šumperk, Olomouc, Přerov), severovýchod Zlínského kraje (okres Vsetín).

Bilanční limit naplněn, není jasné dokdy: jih Středočeského kraje (okres Příbram).

Velký zájem ze strany občanů

Podle údajů CZEPHO bylo za prvních čtrnáct dnů podáno více než dva tisíce žádostí o připojení malých obnovitelných zdrojů energie. „To jen potvrzuje, že lidé mají o solární elektrárnu opravdu zájem. V dnešní době, kdy rostou ceny prakticky všeho včetně energií, více a více lidí pochopilo, že se bez alespoň částečné soběstačnosti do budoucna neobejdou. Zájem o fotovoltaiku roste i přes radikální propad podpory na rok 2011 o 45% a na rok 2012 o 22%. Dnes tyto projekty dosahují patnáctileté doby návratnosti a přestaly být zajímavé pro velké investory, pro občany bude fotovoltaika ale zajímavá vždy, a to bez ohledu na výši podpory, je to totiž jeden z mála způsobů, jak se bránit stále rostoucím nákladům na elektrickou energii,“ uvedla Ing. Zuzana Musilová, generální sekretář CEPHO.

E.ON: stop-stav znovu zaveden?

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) věří, že informace o opětovném zavedení stop-stavu ze strany společnosti E.ON Distribuce publikované médii v posledních dnech, se ukážou jako neopodstatněné. Věří, že nadále bude distribuční společnost E.ON posuzovat žádosti na připojení individuálně v souladu s platnou legislativou.

Pokud se prokáže, že společnost postupuje v rozporu se zákonem, podnikne odpovídající právní kroky. „V prvním kroku se Asociace rozhodla s distribuční společností jednat, požádat ji o zveřejnění důvodů pro stopstav, aby tyto důvody mohli prověřit nezávislí odborníci.“

Letos 65 MWp, pak 50 MWp ročně

Podle údajů společnosti ČEPS, a. s. je v roce 2012 pro připojení malých obnovitelných zdrojů energie možné uvolnit 65 MWp výkonu. V dalších letech CZEPHO předpokládá, že bude vytvořen prostor pro připojení minimálně dalších 50 MWp pro fotovoltaiku, což představuje zhruba 5000 elektráren ročně.

S nabytím účinnosti právě schvalovaného Zákona o podporovaných zdrojích energie by měl být aktualizován Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů a mělo by dojít ke zrušení dosud platných rezervací výkonu v rozsahu 600 MWp.

Tento výkon by měl být podle slov předsedy Podvýboru pro energetiku Senátu Parlamentu České republiky, senátora Jiřího Bise uvolněn právě pro malé decentrální výrobny elektrické energie typu střešní solární systémy.

Budoucnost fotovoltaiky: domácnost spotřebuje vše, co fotovoltaika vyrobí, elektrizační síť nezatěžuje

Fotovoltaika už není, co bývala. Do praxe přicházejí fotovoltaické systémy s akumulací, které oproti dosavadním instalacím neposílají nespotřebovanou elektřinu do sítě, ale ukládají ji do baterií, domácnost pak může elektřinu využít v noci nebo další den.

Fotovoltaická elektrárna s akumulací je schopná zajistit veškerou energetickou spotřebu domácnosti zhruba v období duben až říjen. Ve zbývajících měsících případný nedostatek elektřiny z fotovoltaiky řeší domácnost odběrem ze sítě.

Domácnost vše co vyrobí, spotřebuje. Do elektrizační sítě elektřinu nedodává, proto nijak nezatěžuje elektrizační soustavu. Systém s akumulací může účinně přispět ke zvýšení stability soustavy.

Síť může podpořit, na straně spotřeby, tj. zvyšovat spotřebu v době, kdy je přebytek energie např. v noci, nebo na straně výroby tj. dodávat energii v době špiček spotřeby.

tisková zpráva
Sdílet: