Ministerstvo průmyslu uznalo potřebu podporovat obnovitelné zdroje

Ministr průmyslu Kuba včera večer v reakci na případný postih ze strany EU za podporu obnovitelných zdrojů prohlásil, že „Naším cílem bylo naplnit procenta získávání energie z obnovitelných zdrojů, což Evropská unie stanovila jako cíl. Bez té podpory by to reálně nebylo možné,“ uvedl ministr ke státní podpoře obnovitelných zdrojů,“ prohlásil Kuba.“ [1]. Postavil se tak za legislativní nástroje na podporu obnovitelných zdrojů, což vítají desítky tisíc provozovatelů čistých zdrojů energie.

Koncentrační solární elektrárna Solúcar PS1, první svého druhu. foto: afloresm, licence Creative Commons
Koncentrační solární elektrárna Solúcar PS1, první svého druhu. foto: afloresm, licence Creative Commons

Současně MPO uznalo, že zde v Česku rozhodně není vyplácena nepřiměřená podpora pro zelenou energii: „Pouze malá část vyplácených výkupních cen by mohla být za určitých okolností charakterizována jako nepřiměřená.“ [2]. Ministr Kuba pak tuto informaci pro ČTK konkretizoval: „Je to jen malá část, která se v žádném případě nerovná miliardám.

Aliance pro energetickou soběstačnost a Česká fotovoltaická průmyslová asociace vítají, že ministr Kuba připustil, že téměř nedochází k nepřiměřené podpoře obnovitelných zdrojů a věří, že také upustí od předchozího nesmyslného tlaku na snížení podpory obnovitelných zdrojů.

V současné době totiž ministerstvo průmyslu připravuje novelu zákona o podporovaných zdrojích, která bezprecedentním způsobem zasahuje do garantovaných podmínek pro desítky tisíc provozovatelů čistých zdrojů energie.

MPO v tezích zákona totiž uvažuje o zkrácení podpory ze 20 let (které garantuje zákona) na 10 let. Taková situace by vyvolala likvidaci celého sektoru solárních, větrných nebo biomasových zdrojů.

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost ke kauze uvádí:
„Vítáme postoj ministra průmyslu, který pochopil, že podpora pro obnovitelné zdroje je z většiny přiměřená. Konečně by se tak mohl vrátit mezi provozovatele čistých energetických zdrojů klid a stabilní podmínky pro podnikání. Dvanácti miliardová dotace, kterou unie posuzuje, se totiž vůbec netýká provozovatelů solárních a dalších obnovitelných zdrojů. Tyto miliardy totiž končí u distribučních společností, jsou určeny na snížení plateb spotřebitelů za zelenou energii, vlastníci fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren z nich nevidí ani korunu.“

Zuzana Musilová, výkonná ředitelka CZEPHO varuje:
„Na CZEPHO se obrátila první desítka provozovatelů slunečních elektráren s prosbou o právní pomoc při řízeném bankrotu. Na českých domácnostech a podnikatelích se podepsaly desítky retroaktivně zavedených změn. V důsledku tzv. solární daně přišli o více než čtvrtinu původně garantované podpory, další dodatečně zavedené náklady se šplhají na statisíce korun. Od tohoto roku dostávají významnou část podpory s několikaměsíčním zpožděním – služby poskytnuté v lednu dostanou zaplaceny až v květnu. Současně MPO hovoří o možném zkrácení doby vyplácení podpory až na 10 let. Podnikatelé ale mají nastavené projekty na 20leté době vyplácení podpory. Chystá se tak další porušení nastavených pravidel. Pokud nedojde k urychlené stabilizaci podmínek, reálně hrozí, že se spustí lavina bankrotů. Vyzýváme proto odpovědné politiky a úředníky, aby situaci začali neodkladně řešit“

Fakta k posuzované 12 miliardové dotaci pro snížení ceny elektřiny:

• reálně jde o 11,7 miliard korun, které dává stát na snížení vícenákladů na podporu obnovitelných zdrojů spotřebitelům;
• 11,7 miliard Kč je sice příspěvek ze státního rozpočtu. Ovšem z těchto prostředků nedostanou provozovatelé solárních (a dalších obnovitelných) zdrojů ani korunu. Je to částka, kterou snižuje stát příspěvek na obnovitelné zdroje spotřebitelům elektřiny. Peníze končí u ČEZ, PRE a E.ON, respektive u OTE a.s.;
• Tato dotace byla obsažena poprvé v zákoně 402/2010 Sb., kterým se na konci roku 2010 do zákona 180/2005 Sb. zaváděl solární odvod a je také v zákoně 165/2012 Sb., na který teď probíhá ten notifikační proces (§ 28,29) – a to je pravděpodobně možnost zájmu EU;
• Státní příspěvek získá stát mimo jiné takto:
o 5-6 miliard korun představuje výběr na takzvané solární dani;
o 3 miliardy korun povolenky;
o Asi 2 miliardy korun výběr z DPH (narostl příspěvek na 583,- Kč/MWh, takže tedy i DPH);
• příspěvek na snížení vícenákladů na OZE se týká všech obnovitelných zdrojů, nikoliv pouze solární energetiky.

Princip solárního odvodu (takzvaná solární daň):

• provozovatelé solárních elektráren fakturují distribučním společnostem (ČEZ, E.ON, PRE) částku podle výše podpory z roku 2009 nebo 2010. Distribuční společnosti vyplatí částku nižší o 26% solární odvod a pošlou částku v této výši státu, který ji využívá na kompenzaci vícenákladů na zelenou energii pro spotřebitele. Žádné další prostředky než podporu zkrácenou o solární odvod solární elektrárny nedostávají.

Zdroje:
[1] http://www.financninoviny.cz/zpravy/kuba-za-podporu-obnovitelnych-zdroju-cesku-pokuta-nehrozi/930601
[2] http://www.mpo.cz/dokument140337.html

tisková zpráva České fotovoltaické průmyslové asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost

4 komentáře: „Ministerstvo průmyslu uznalo potřebu podporovat obnovitelné zdroje

 • 25. 4. 2013 (19.29)
  Trvalý odkaz

  Mě připadá, že se Kuba moc nadšeně nevyjádřil. Vypadá to na knedlík v hrdle. :-)

  Reagovat
 • 25. 4. 2013 (17.35)
  Trvalý odkaz

  Ale proč dostávají distribuční společnosti kompenzace? Pokud vím, tak kompenzace výkonu se provádí elektrárnami, které patří povětšinou ČEZu, na základě pokynů z dispečinku ČEPS.

  Ano potřebujeme rychlé elektrárny pro další regulaci, kapacity tu jsou. Proč nerozšíříme elektrárnu ve Štěchovicích o dalších cca 2x10MW, pokud možno přečerpávacích, tak aby bylo možné uspořit ještě více elektřiny? Proč se nepodpoří výstavba malých elektráren na již existujících nádržích? Proč se nerozšíří elektrárna na Slezské Hartě? Proč se nensataví vzdutí Střekova na nominální hodnotu, na kterou je elekterárna stavěna? Proč se nerozšíří elektrárna Pastviny a nespustí znovu jako přečeprávací?

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *