Výroba vodíku s pomocí solárních elektráren

Vodík by se mohl v budoucnosti stát náhražkou fosilních paliv. Už dnes například Honda nabízí své auto na vodík v podobě modelu FCX Clarity. Vodíková ekonomika má však několik trhlin. Hlavní překážkou je energeticky náročná výroba vodíku. A také jeho lehkost – protože jde o nejlehčí plyn, je v podstatě nemožné ho dlouhodobě skladovat. Problém s výrobou se rozhodlo řešit studio SolarLab. pokračování…

energetika - vodíková elektrárna

Studio SolarLab se dlouhodobě zabývá výzkumém v oblasti solární energie. Ambicí studia je komunikovat veřejnosti potenciální solární energie skrze zajímavé design, návrhy a projekty. Tím nejnovějším je právě „vodíková elektrárna“.

energetika - vodíková elektrárna

Princip je relativně jednoduchý. Kus od mořského pobřeží se na vodu položí množství nafukovacích „dlaždic“ se solárními panely. Celkový výkon solární elektrárny je pak zvýšen chladící schopností mořské vody údajně až ke 30%.

energetika - vodíková elektrárna

Elektřina vyrobená elektrárnou je využívána k energeticky náročné výrobě vodíku za pomoci elektrolýzy. Ten je pak skladován bezpečně skrze palivový článek do velkých nádrží na dně moře. Tam proto nehrozí např. nebezpečí výbuchu. Idea návrhářů je taková, že nádrží na dně moře povedou trubky na pobřeží, podobně jako např. plynovod, kam bude pak možné vodík bezpečně a relativně levně dodávat.

zdroj: ecofriend
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.