Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 

13. ročník oblíbeného veletrhu nabídne širokou škálu novinek v oblasti klasického, moderního a alternativního vytápění i chlazení.

Oblast vytápění a vše, co s ní souvisí, patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví moderní doby. Už nejde jen o ekonomiku provozu či ekologii. Faktorů a požadavků ženoucích toto odvětví do maximálních otáček vývoje je mnohem více.

Patří mezi ně například moderní architektura, zohlednění nových stavebních materiálů či moderních stavebních technologií. Běžné jsou již koncepce spolupráce více spotřebičů využívajících různé energetické zdroje.

Výrobci dnes dokáží dokonce zohlednit i individuální životní styl a přizpůsobit svá řešení nárokům na komfort z toho vyplývajících. V neposlední řadě klepe na dveře i přelomové datum roku 2020, kdy vejdou v platnost přísnější ekologické normy ve stavebnictví.

V praxi to znamená, že bude možné stavět budovy s tzv. téměř nulovou spotřebou energie anebo domy pasivní. Kromě obecně známých kladů v dopadu na životní prostředí, úspory energií a zdrojů či dalšího rozvoje technologii z obnovitelných zdrojů, toto rozhodnutí znamená i výzvu v některých neočekávaných oblastech.

Například v oblasti výroby spotřebičů na klasická paliva. Řada těchto témat se zároveň prolíná a vzájemně doplňuje se souběžně probíhajícím veletrhem Dřevostavby 2018. Vzniká tak jedinečné prostředí umožňující poznat různé vzájemně související problematiky v praxi.

Veletrh Moderní vytápění 2018 je již tradičně zaměřený na nejnovější technologie vytápění krby, kamny, obnovitelnými zdroji energií, zateplování, možností kombinace a řízení různých zdrojů, ale nejen na to. S citelnými změnami klimatu roste také zájem o technologie, které dokáží nejenom topit, ale v případě potřeby také chladit.

Ukazuje se, že částky vynaložené za topení v zimním a za chlazení v letním období si začínají být velmi podobné. Volba spotřebičů určených k vytápění či chlazení pak už není jen otázkou maximálního výkonu při minimálních nákladech, ale především optimálního výkonu a schopnosti případné flexibility a kompatibility s ostatními složkami inteligentního domu či bytové jednotky.

Kromě technických a technologických zajímavostí nabídne veletrh laické i odborné veřejnosti také atraktivní doprovodný program s řadou zajímavých přednášek. S uceleným blokem přednášek v oblasti TZB na aktuální témata topných a technických plynů, šetření nákladů na vytápění, nových trendů v čerpací technice apod., přichází Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Zájemci se však mohou těšit i na aktuální informace z oblasti tepelných čerpadel, regulace podlahového topení, provozu klimatizačních jednotek, poradenství k Zelené úsporám a na dlouhou řadu dalších témat a přednášek.

Mimo to můžete v návštěvnické soutěži vyhrát designově propracovaný zahradní stůl s plně funkčním ohništěm „Patio Flame Madrid“ od společnosti Vanellus Energy s.r.o a mnohé další.

Máte-li pocit, že Vás už letošní návštěva veletrhu Moderní vytápění 2018 nebude přínosem, když už jste byli loni, pak Vám rozhodně můžeme slíbit opak. Více na www.modernivytapeni.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *