Slunéčko východní – nevítaný zimní podnájemník

Rybenka, mol šatní, octomilka, hopsající blecha nebo dokonce štěnice. Seznam nezvaných hmyzích obyvatel našich domů, který se na léto rozšiřuje ještě o bzučící komáry, je prý ve skutečnosti mnohem delší, než bychom čekali. A poměrně překvapivě se rozrůstá o nové nájemníky hlavně v zimním období.

Slunéčko sedmitečné (uprostřed) i dvoutečné (vpravo) v domech obvykle nepřezimují. Zato slunéčko východní už nejspíš máte doma. Zdroj: Andreas Vilcinskas / Justus Liebig Universitat Giessenu
Slunéčko sedmitečné (uprostřed) i dvoutečné (vpravo) v domech obvykle nepřezimují. Zato slunéčko východní už nejspíš máte doma. Zdroj: Andreas Vilcinskas / Justus Liebig Universitat Giessenu

Teplo vyhřátých bytů totiž láká hmyzáky, které bychom podle závěrů výzkumu doc. Oldřicha Nedvěda z Jihočeské univerzity doma rozhodně nečekali. Oldřich Nedvěd, entomolog z Přírodovědecké fakulty JCU, před nedávnem v tiskové zprávě upozornil, že stále častěji můžeme v bytech narazit i na přezimující slunéčka.

Nezůstal jen u prostého zjištění, ale také navrhl zajímavý model hmyzího lapače, který může především obyvatelům panelových domů od těchto nevítaných návštěvníků pomoci. Jednoduchý lapač nalétávajícího hmyzu využívá přirozeného chování zvířat ukrývajících se v různých štěrbinách a svede je do odchytového zařízení.

Harmonia axyridis, tak poeticky zní latinský název pro slunéčko východní, které rádo na zimu vyhledává lidská obydlí. V přírodě České republiky není tento druh původní, a nevyskytuje se zde ani příliš dlouho. Navzdory tomu tu velmi rychle zdomácněl, především díky své strategii, jak snadno přečkat mrazivé měsíce.

Postoj entomologů vůči tomuto druhu je trochu rozpačitý. Jak zmiňuje Nedvěd: „Na jednu stranu může být využívané k biologické ochraně, na druhou stranu silně ohrožuje populace našich domácích slunéček, například klasické sedmitečné berušky.“

Velkou nepříjemností je, že se v obývaných domech se začátkem topné sezóny budí a lezou pak všude po bytě nebo tam mnohdy uhynou a zasmrádají. Docent Oldřich Nedvěd, vedoucí výzkumu zaměřeného na tento invazní druh, představuje praktický výsledek svého bádání:

Zkonstruovali jsme lapač, který využívá snahy všech štěrbinových zvířat najít si co nejlepší štěrbinu, navíc kombinovaný s velkou světlou plochou, podle které slunéčka východní identifikují stavbu. Ta vede do odchytového zařízení. Slunéčka je pak možné usmrtit nebo je na chladném místě uskladnit do jara a využít je k ochraně zemědělských plodin.

Letos na podzim entomologové zařízení otestovali, provedli pár úprav ve výrobním postupu a nyní je lapač připravený pro komerční využití.

Tisková zpráva JCTT
Sdílet: