Nová zelená úsporám: První detaily odhaleny

Nová zelená úsporám začne přijímat žádosti už v srpnu letošního roku, ale od jejího představení na konci loňského roku chtějí lidé bližší informace. A ty nejsou. Pár informací ze současného návrhu odhalil Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí na konferenci ve středu 24. dubna. Seminář uspořádal B.I.D Services. 

Zelená úsporám

Hlavními zdroji budou jako v případě Zelené úsporám I. finance z prodeje emisních povolenek. Čtvrtina z celkové sumy bude rozdělena mezi zájemce o dotace na úsporná opatření. Předpokládá se, že by to mohlo být zhruba 28 miliard, nicméně emisní trh je kolísavý a tak nelze cokoliv předvídat.

Snad nedojdou peníze dříve
Z předchozího programu se zodpovědné osoby poučili. Je patrná snaha udělat maximum proto, aby se neopakovala situace z roku 2010. Tehdy bylo přijato více žádostí, než na kolik byly k dispozici finance.

Proto nebudou tentokrát žádosti o podporu přijímány kontinuálně, ale budou vyhlašovány výzvy. „Výzvy chceme vyhlašovat dopředu, aby měli žadatelé období pro přípravu a reakci na výzvu,“ uvedl Hrbek s tím, že předstih by měl být tři měsíce. U první vlny od srpna se to ale již nestihne.

Změna bude také ve formě podávání žádostí – nebude papírová. Zájemci vyplní elektronický formulář, odkud si pak vytisknou výstup a ten doručí na Ministerstvo životního prostředí ČR.

Jak se bude počítat podpora?
Celých 70 % z programu dostanou soukromé stavby. Hrbek poodhalil také podmínky pro dotace u rodinných domů. Zde bude pět oblastí podpory, které jsou označeny písmeny.

Podstatnou změnou je způsob výpočtu dotací v kategorii A pro snižování energetické náročnosti stávajících budov. Nebude se již kalkulovat s parametrem podlahové plochy, ale s výměrami jednotlivých konstrukcí, na kterých budou realizovány úspory.

Rozdělování dotací by teď mělo být spravedlivější. Například samostatně stojící domy díky této změně dostanou více peněz než řadové.

Při výpočtu podpory se výměra konstrukcí vynásobí maximálními způsobilými výdaji na opatření, takto získaná částka se bude dále násobit maximální jednotkovou cenou a vyjde maximální podpora pro daný typ konstrukce. Tu žadatel získá pouze v případě, kdy dosáhne maximálních úspor po realizaci.

U nové výstavby bude podpora navýšena, ale už nebude možno žádat na samostatné zdroje – žadatel dostane podporu na objekt, ale už v ní bude zahrnuto vše – stavební úpravy i náklady na technické zařízení jako solární zdroje, rekuperaci a podobně. Dotace bude tedy fixní na jeden dům.

Nově budou v oblasti B dvě hladiny podpory – první bude parametricky podobná pasivním domům v Zelené úsporám I (měrná roční potřeba tepla 20 kWh). Druhá hladina bude přísnější, zde bude nutná menší spotřeba tepla (15 kWh/rok) a bude zde i přísnější požadavek na primární energii z obnovitelných zdrojů energie.

Starý kotel půjde z domu. Možná
Oblast technických zařízení budov C se dělí na čtyři další podoblasti. Oblast C1 bude zaměřena na výměnu zdrojů tepla na vytápění z tuhých fosilních (uhlí) nebo kapalných fosilních (mazut) za ekologické zdroje. Těmi jsou dle výkladu ministerstva biomasa, teplená čerpadla a nově i zemní plyn v oblastech, kde existují přípojky.

„Stát vydal velké finance na plynofikaci obcí a máme za to, že ohledně vlivu na životní prostředí jsou tyto zdroje relativně příznivé, byť se jedná o fosilní palivo,“ vysvětlil Hrbek. Kdo bude chtít žádat o podporu v oblasti A, nemůže zároveň mít nevyhovující zdroj tepla. Povinně jej musí vyměnit a dotace zde bude i proto poměrně vysoká.

Oblast podpory C2 bude shodná s oblastí C1, avšak zde bude výměna zdroje dobrovolná. Míra podpory zde bude nižší a nyní se diskutuje o nastavení kritérií pro kvalitu těchto budov. „Chceme nastavit celek tak, abychom nepodpořili staré budovy s potenciálem pro zateplení,“ naznačil Hrbek. Pokud by totiž majitel v dalších deseti letech investoval do zateplení, stal by se nově pořízený zdroj předimenzovaný.

Dotace se samozřejmě výrazně promítají do prodeje nových kotlů. „Díky Zelené úsporám se zvýšily prodeje ekologických kotlů zhruba o dvojnásobek. Pokud ale nebude vyhlášena výzva, budou domácnosti vyčkávat a výrobci, kteří nebudou v tuto dobu exportovat, budou v červených číslech,“ varoval na konferenci Vladimír Stupavský z CZ BIOM.

S papíry pomůžou odborníci
Oblast C3 hovoří o solárních termických zdrojích pro přitápění. Oproti předchozí Zelené úsporám se zde podpora zvýší, definice systému s přitápěním ale bude po předchozích zkušenostech jasnější a striktnější. V oblasti C4 se budou podporovat systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Na rozdíl od předchozího programu bude tato oblast podpořena finanční částkou.

Doplňková oblast podpory D pak bude na zpracování odborného posudku – projektové dokumentace. To by měli dělat lidé s patřičným oprávněním – autorizovaní inženýři, architekti nebo energetičtí specialisté. Detaily se nyní dojednávají s Ministerstvem průmyslu a obchodu, vše komplikuje legislativa, která je v oblasti vyplácení veřejných prostředků poměrně striktní.

Výrobci nesmí zaspat
Ačkoliv v Zelené úsporám I. existoval poměrně rozsáhlý seznam certifikovaných výrobců a firem, je třeba se registrovat znovu. Je to z důvodu mírných změn podmínek a také bylo potřeba systém „vyčistit“ – ve staré databázi bylo možné najít jeden výrobek třeba pětkrát, protože ho zadal výrobce a pak několik prodejen.

Systém pro registraci by měl být pro podniky přístupný v nejbližších dnech. „Chceme, aby to bylo přehledné, jasné a parametry výrobků byly jasně deklarovány,“ prohlásil Hrbek.

Co se týká firem pracujících na stavbě, zde se nic nemění. Každá firma, která bude zaevidována v seznamu, může udělat svoji práci a pak doloží dokumenty. Pro majitele stavby je jednodušší, ale také o něco dražší, zvolit si generálního dodavatele, který celou stavbu zaštítí.

Program nyní čekají finální úpravy a poté schvalovací proces na ministerstvu a ve vládě. Hrbek si myslí, že by do poloviny května mohly být podmínky představeny veřejnosti, ale zdůrazňuje, že když se vyskytnou překážky, bude to později.

2 komentáře: „Nová zelená úsporám: První detaily odhaleny

 • 30. 4. 2013 (9.29)
  Trvalý odkaz

  Hlavně aby už zmizely kotle na uhlí. Kdo ten smrad má čuchat…

  Reagovat
 • 29. 4. 2013 (12.44)
  Trvalý odkaz

  Zdá se, že informace o novém termodynamickém solárním systému dosud na SFŽP nedorazila přestože tento systém klasický solární systém v mnoha ohledech předčí. Přesnější ale asi bude napsat, že informace dorazila na SFŽP jen k lidem, kteří se jím nehodlají zabývat protože nezapadá do dosud nastavených škatulek.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *