Na tepelné mosty je třeba myslet už při stavbě

I ze zatepleného domu může unikat teplo ve velké míře kvůli takzvaným tepelným mostům. Tepelné mosty jsou místa, kde rychlost unikání tepla z teplejšího prostoru do chladnějšího je mnohonásobně vyšší než v okolních částech.

Správné zateplení domu vám pomůže snížit náklady na vytápění, často třeba i o více než polovinu. foto: MikeBird, licence public domain
Správné zateplení domu vám pomůže snížit náklady na vytápění, často třeba i o více než polovinu. foto: MikeBird, licence public domain

Vznikají na specifických místech, jako jsou například rohy místností, kovové prvky ve zdivu nebo místa v konstrukci, kde je nedostatečná tepelná izolace. Dalšími příklady mohou být ocelové konzoly, betonové části balkónů, komíny, překlady nad dveřmi a okny nebo věnec domu. Znamená to tedy, že jde o slabá místa v plášti budovy, která způsobují nežádoucí ztráty energie.

Důležité je vědět, že tepelné mosty nepříznivě ovlivňují řadu věcí. Úniky tepla se samozřejmě prodraží. Negativní vliv mají ale také na životnost stavby a kvůli případné kondenzaci vlhkosti a následnému tvoření plísní jsou problémem i pro zdraví obyvatel domu.

„Tepelné mosty mohou nepřímo přispívat kromě úniku tepla také k vlhnutí rohů a vzniku plísní,“ okomentoval problém tepelných mostů Ing. Karel Sedláček, Ph.D., manažer technické podpory Divize ISOVER společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Při novostavbě nešetřete na kvalitní izolaci

Vzniku tepelných mostů se vyplatí vyvarovat již při stavbě, protože později není snadné je v konstrukci odhalit a jejich dodatečné odstranění je obtížné. Problémem často bývá například zateplení podlahy.

„Osvědčenou metodou, jak odhalit tepelné mosty, je grafické zachycení projektované stavby. A při studiu výkresů půdorysu, řezu a detailů se ukáže, zda vnější izolace vykazuje nějaké mezery. Každá mezera v izolační vrstvě je tepelným mostem, který má negativní vliv na energetickou bilanci a následně může vést k poškození konstrukce. Na izolaci budovy tedy nešetřete a vyberte si tu nejkvalitnější,“ radí odborník Karel Sedláček.

Multi-Komfortní domy vše řeší předem

Obecně platí, že celá stavba musí být naplánována tak, aby byla všechna kritická místa předem vyznačena a ohlídána. Právě s důkladnou znalostí problémových míst jsou navrženy Multi-Komfortní domy.

Ty předcházejí tepelným mostům a energetickým ztrátám, protože jejich předpokladem je energeticky úsporné stavění – vycházejí z konceptu pasivních domů. Oproti nim je největší důraz kladen na maximální komfort bydlení. V jejich koncepci jsou totiž důkladně zváženy ekologické, ekonomické i sociální faktory.

Důraz je kladen na optimální orientaci domu, správné osazení oken a dveří, navržení ventilačního systému, izolační kritéria či neprodyšnost obvodové konstrukce domu, požární bezpečnost nebo akustiku. Kromě vynikající energetické rovnováhy je tak bydlení v tomto domě zdravější a hodnotnější.

tisková zpráva

Jeden myslel na “Na tepelné mosty je třeba myslet už při stavbě

  • 28. 8. 2018 (11.35)
    Trvalý odkaz

    Jsem nadšeným čtenářem a zajímají mě podobné články o tom jak se vyvarovat chybám při stavebních činnostech. Uvítal bych více podobných článků. Vědět jak něco udělat je jedna věc, a vědět jak něco udělat bez chyb a co je chybný postup je zcela zásadní. Návody a popisy stavebních postupů by měli obsahovat informace o tom co je chybný postup. Znát chybné postupy je ještě mnohem důležitější než znát správné postupy, aby se člověk vyhnul chybám a nemohl se uchýlit k chybnému postupu, chybné kombinaci stavebních materiálů, chybnému projektování a podobně.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *