Sádrokartonová deska, která je součástí výrobku, umožňuje velmi snadné dokončení prací, pouze přetmelením a výmalbou. Součástí výrobku Kooltherm K118 Interiérová deska je i dokonalá parotěsná zábrana, která zcela zamezuje nežádoucímu průniku vodních par z interiéru.

Sádrokartonová deska, která je součástí výrobku, umožňuje velmi snadné dokončení prací, pouze přetmelením a výmalbou. Součástí výrobku Kooltherm K118 Interiérová deska je i dokonalá parotěsná zábrana, která zcela zamezuje nežádoucímu průniku vodních par z interiéru.

Sádrokartonová deska, která je součástí výrobku, umožňuje velmi snadné dokončení prací, pouze přetmelením a výmalbou. Součástí výrobku Kooltherm K118 Interiérová deska je i dokonalá parotěsná zábrana, která zcela zamezuje nežádoucímu průniku vodních par z interiéru.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.