air-house-solar-decathlon-cvut-praha-1

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Jeden myslel na “air-house-solar-decathlon-cvut-praha-1

  • 22. 4. 2014 (22.13)
    Trvalý odkaz

    Je1 bych se nebe1l otevředt jine9 te9ma z podobne9ho skduou. A to „Popularita pre1vnedků“. Jako pre1vnedk totiž hodně rychle člověk zjisted, že je nepopule1rned. Vlastně si nevyberete.Advoke1ti – jsou neobledbenedExekutoři – nene1viděnedSoudci – nepopule1rned,každfd by to doke1zal dělat le9peSte1tned fařednedci – zbytečne9 vyžedrky, jsou zkorumpovanedZne1te nějake9 povole1ned, v ktere9m by se mohl pre1vnedk těšit všeobecne9 oblibě? Pre1vned sice svfdm stylem žije z lidskfdch proble9mů – kdyby nebyly, neměl by co řešit – ale to třeba le9kaři take9. Přesto, že žijed z lidskfdch nemoced, tak jsou všeobecně obledbeni a respektove1ni. Dokonce tak, že je lide9 s nadšenedm voled do funkced, kterfdm vůbec nerozumed. Umedte si snad představit, že by někdo podporoval akci pre1vnedků „Děkujeme odche1zedme“ kdy by pre1vnedci hrozili, že pokud se jim z veřejnfdch peněz nedorovnajed předjmy na faroveň ze1padned Evropy a USA, tak půjdou jinam? ….osudem pre1vnedka je postě bfdt neobledbenfd. Každfd si na ve1s vzpomene, když me1 proble9m, a jinak ve1s za ze1dy pomlouve1.s factou Jan Hore1ček

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *