Kukuřice pěstovaná v podzemí

Snížení teploty okolního prostředí po dobu dvou hodin denně se projeví zmenšením výšky, jaké dorůstá kukuřice, aniž by se to nějak dotklo množství úrody. I to je jeden ze závěrů studie Výzkumného ústavu rostlinářství v Purdue, kteří své speciální odrůdy kukuřice pěstují v opuštěných dolech. Proč své rostlinné chovance drží v hlubinách?

"Díky objevům vědců z Purdue, budume v budoucnu moci pěstovat potraviny i v podzemí" Zdroj: wiki.rvp.cz
„Díky objevům vědců z Purdue, budume v budoucnu moci pěstovat potraviny i v podzemí“ Zdroj: wiki.rvp.cz

Pěstování kukuřice v podzemí je jedním z bezpečnostních opatření, kterým se výzkumníci brání úniku pylu geneticky modifikovaných rostlin do volné přírody, kde by následně mohlo dojít ke křížení s jinými pěstovanými druhy. Zdejší kukuřice totiž není jen tak obyčejná.

„Vyrábíme tu totiž specifická farmaceutika, která syntetizujeme uvnitř živých rostlin,“ popisuje Cary Mitchell. „Pro trh s léčivy tu například „pěstujeme“ a izolujeme jednotlivé vitamíny.“

Průmysl s pěstováním naturaceutik, tedy léčiv přímo odvozených z přírody, je zatím ještě mladý, ale geneticky upravená kukuřice je už nyní zárukou pro další růst celého odvětví.

„Dobře prozkoumaný genom kukuřice může být snadno modifikován, aby generoval bio-aktivní medicínu, a celý proces syntézy účinných látek je mnohem levnější, než laboratorní procesy,“ shrnuje hlavní výhody Mitchell.

Že je nezbytné pěstovat takto upravené rostliny v izolovaném prostředí je nasnadě, ale přenést farmu do podzemního dolu už představovalo pro Mitchellův tým výzvu. A nejen kvůli světlu, které zajišťují lampy.

Štoly a chodby v dolu Marengo v Indianě sice vytvářejí ideální kontrolovatelné prostředí nové růstové laboratoře (stálá hladina oxidu uhličitého, konstantní teplota a vlhkost), ale kukuřice obvykle přerůstá výšku dvou metrů. Do profilu těsných důlních chodeb se tedy moc nehodí.

Mitchell tedy začal pracovat na postupném podchlazování rostlin, které se během několika generací začaly zmenšovat. Výsledkem jejich křížení byl hybrid, který dobře snáší chlad a vlhko, a přitom je o metr nižší, než příbuzní na povrchu.

„Pro naše záměry je důl ideální,“ říká Mitchell. „Na rozdíl od venkovního prostředí je tu fantastická úroda, kterou navíc můžeme opakovat několikrát do roka. Pěstování rostlin v podzemí, i těch pro potravinářské účely, má rozhodně budoucnost.“

SeedDaily.com

2 komentáře: „Kukuřice pěstovaná v podzemí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *