Vertikální zahrady pro fasády domů

Krásné nemusí pokrývat jen pozemek před . V současné době není problém mít krásnou zahradu rovněž na fasádě svého domu. Stačí se inspirovat francouzským architektem Patrickem Blanca, který je známý pro své půvabné zahrady na zdech domů. Jako důkaz jeho umění může posloužit úvodní snímek, kde můžeme vidět jeho nejslavnější dílo. Snímek zobrazuje pařížské muzeum Musée du Quai Branly.  

vertikální zahrada

57letý Patrick Blanca je francouzský botanik, vědec a designér. Světově proslulý se stal právě díky vertikálním zahradám – francouzsky le mur végétal.

Jeho patentem chráněné řešení vertikálních zahrad může být použito jednak jako efektní venkovní fasáda, ale také jako živá výzdoba vnitřních prostorů velkých staveb.

Podívejme se tedy na samotnou zahradu. nerostou přímo ve zdi, ale v rafinovaně poskládaném podloží, které je složeno ze tří hlavních částí. Z PVC vrstvy, vrstvy plsti a kovového rámu. Kovový rám se zavěšuje na stěnu nebo se používá jako samostatná konstrukce.

plastické aplikace

Při navrhování zahrady se rovněž myslelo na užitné vlastnosti. Kovový rám je konstruován tak, že při zavěšení na stěnu vzniká mezi rámem a domem vzduchová mezera, která slouží jako výborná tepelná a zvuková .

Pokud Vás napadá, že celý systém musí neúnosně zatěžovat celou konstrukci domu, tak vězte, že celé zařízení údajně neváží víc než 30 Kg na m2.

Výhod je mnoho. Pomineme-li krásný vzhled, je to především zlepšení kvality ovzduší, nižší spotřeba energie v upraveném domě a také jakýsi dodatečný štít proti nepřízni okolního prostředí.

Co myslíte? Líbila by se vám vertikální zahrada pana Patricka Blanca na fasádě vašeho domu?

Inhabitat, Vertical garden
Sdílet: