Rakušané už znají modelové bydlení budoucnosti

První uhlíkově neutrální obytný dům v sousedním Rakousku je na světě. Sluncem prozářený Velux Sunlighthouse, stojící v Pressbaumu u Grenzgasse, je společným dílem dvou stavařských univerzitních oborů a architektonického studia Juri Troy Architects.

Šetrný rodinný dům Velux Sunlighthouse má ukázat, jak jednoduché je v dnešní době bydlet ekologicky i ekonomicky. foto: Velux
Šetrný rodinný dům Velux Sunlighthouse má ukázat, jak jednoduché je v dnešní době bydlet ekologicky i ekonomicky. foto: Velux

Velux Sunlighthouse kombinuje model maximální energetické efektivity a soběstačnosti, solárního designu, a stal se inspirací pro celé Rakousko, které si na pozitivním vztahu k přírodě jinak velmi zakládá.

„Nenavrhovali jsme univerzální model bydlení, ale rodinný dům zasazený do konkrétní lokality,“ zaznívá z Troy Architects. „A právě díky tomu jsme mohli optimalizovat celou stavbu s ohledem na naši ideu uhlíkově neutrální budovy.“

Tvarové dispozice objektu působí trochu komplikovaně, ale záměrem architektů bylo to, aby byl dům v co největší míře vystaven slunečním paprsků, a měl tak uvnitř dostatek přirozeného světla.

Na první pohled je patrné, že se tu klade důraz na obnovitelné zdroje energie – střešní solární panely hrají prim, ale jsou navíc ještě doplněny i geotermálním (tepelným) čerpadlem.

Střešní fotovoltaický systém pokrývá panely 48 metrů čtverečních střechy, a je doplněn o devět metrů čtverečních termálně-solárních panelů, pro ohřev vody. Výkonné geotermální čerpadlo je napojeno na systém ventilace spolu s rekuperační jednotkou, která může být v letních měsících nahrazena „přírodní“ ventilací.

Velux Sunlighthouse vyrábí více elektřiny, než sám spotřebuje, což dorovnává rozdíl v uhlíkových emisích, vzniklých při samotné konstrukci.

Dům je téměř dokonale izolován (ačkoliv nedosahuje standardů pasivního domu), a to navzdory tomu, že poměr plochy oken vůči ploše podlahy je téměř 1:2 (42%). Denní světlo osvětluje každou místnost, a dodává jí jas. Vybavení interiéru pochopitelně vychází z přírodních materiálů a jednoduchých vzorů.

Velux Sunlighthouse byl vybudován vystaven v říjnu roku 2010 v rámci celoevropského projektu „Modelové bydlení roku 2020“. V rámci tohoto projektu bylo vystavěno celkem šest domů v pěti evropských zemích, které měly odrážet ukázkové moderní přístupy udržitelného a ekologického stavitelství v jednotlivých zemích.

Velux

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *