Hliněný dům z tiskárny, cena 48 eur

Budoucnost udržitelného a dostupného bydlení by mohla ležet na bedrech 3D tiskáren. Alespoň se to snaží praktickou ukázkou dokázat projekt WASP, který využívá unikátní obří delta-3D tiskárnu pro stavbu levných hliněných domů.

„Bydlení vytlačené Delta-3D tiskárnou není právě vzhledné, ale je funkční.“ Zdroj: WASP
„Bydlení vytlačené Delta-3D tiskárnou není právě vzhledné, ale je funkční.“ Zdroj: WASP

Delta-3D tiskárna je skutečně masivní. Na výšku zabere v maximu dvanáct metrů, což také představuje její nejzazší dosah, a limitu výšky vytláčených budov. Podstatná není ale ani tak výška, jako samotná stavební materiál.

Zařízení totiž pracuje s upravenou hlínou a jíly, vykopanými přímo na místě stavby. Tím snižuje ekologickou stopu budovaných staveb skoro na minimum. Díky maximální dostupnosti stavebního materiálu je tak její provoz neskutečně levný. Kupolovitý dům pro jednu rodinu dokázala tiskárna vytisknout za cenu 48 eur.

Za projektem stojí italský vynálezce Massimo Moretti, který si za cíl vytýčil výrobu levného a dostupného bydlení. Jeho plánem není stavět domy v Evropě nebo Spojených státech, ale v zemích, kde je téměř jakákoliv forma solidního bydlení vzácná.

Potenciál a kupní síla obyvatel rozvojových zemí je přitom minimální, proto bylo nutné navrhnout takový přístup, který by umožnil stavět skutečně levně. Hlína je všude, takže to by problém být neměl. „Na světě existují 4 miliardy lidí s ročním příjmem pod 3000 dolarů,“ říká Moretti. „A ti také potřebují bydlet.“

Inspiraci čerpal Moretti v přírodě. Konkrétně pak u vos-stavitelek, které s pomocí rozžvýkaných jílů budují malá kulovitá hnízda. Jím navržený tvar bydlení by svými tepelně-izolačními vlastnostmi odpovídal přírodnímu vosímu ideálu, jen bylo zapotřebí přijít s trochu větším měřítkem zařízení.

Prototyp, který Moretti zkonstruoval loni, je už minulostí. Dosáhl totiž jen do výšky tří metrů, a tenké hliněné zdi pod ním rostly dost pomalu: okolo 60-100 centimetrů za den. Stávající model nejen „dál dosáhne“, ale zvládne vytáhnout čtyřmetrovou stěnu za jeden den (24 hodin).

Výkon „zpomaluje“ příprava náplně. Zdi jsou totiž pro větší stabilitu prokládány drcenou slámou, aby se zvýšila strukturální pevnost a soudržnost materiálu. Bez zajímavosti není, že si Moretti projekt WASP platí z vlastní kapsy, ať už testování materiálu nebo stavbu tiskárny.

Vzhledem k dosavadní úspěšnosti by se měl brzy dočkat finanční podpory. I proto, že podle Organizace spojených národů bude ode dneška za patnáct let poptávka po novém bydlení strmě růst – zhruba o 100 000 každý den.

Sdílet: