Zelená škola láká na unikátní výukový program

Projet Zelená škola zaměřený na recyklaci elektroodpadu láká školy na unikátní výukový program. Pro školy by mohla být nabídka takového programu zajímavá už s ohledem na blížící se začátek školního roku.

Remalovánky, jedna ze součástí projektu Zelená škola. foto: REMA Systém
Remalovánky, jedna ze součástí projektu Zelená škola. foto: REMA Systém

Výukový program seznamuje žáky interaktivní a zábavnou formou s životním cyklem elektrospotřebičů a upozorňuje na význam jejich recyklace. Zakončen bývá velkou sběrovou akcí vysloužilých elektrozařízení a baterií. Počet základních a středních škol zapojených do projektu přibývá, v současnosti jich je už přes 280.

Speciální výukový program byl v rámci projektu Zelená škola představen na počátku dubna letošního roku. Kvalitně a přehledně zpracované výukové materiály se dětem snaží přiblížit význam recyklace na příkladu pro ně nejbližšího elektrospotřebiče – mobilního telefonu.

Žáci se mohou dozvědět, jak těžba surovin užívaných při výrobě mobilních telefonů ohrožuje život afrických zvířat nebo jaké dopady na životní prostředí může mít vyhození starého mobilního telefonu do běžného komunálního odpadu. Kromě zajímavých informací o širších souvislostech životního cyklu mobilního telefonu mají žáci v rámci programu možnost si starý mobilní telefon rozebrat a prozkoumat, z čeho se skládá.

„Žáci i učitelé se díky programu seznámí s novými, často překvapivými informacemi o ochraně životního prostředí. Všechny informace jsou přitom podávány v širších souvislostech a nutí žáky o problematice přemýšlet,“ uvedl Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která projekt Zelená škola realizuje. „Cílem celého programu je především zvyšovat ekologické cítění dětí a motivovat je k třídění odpadu a aktivní ochraně přírody,“ doplnil Kubernát.

Program zahrnuje celkem 11 aktivit, které lze rozdělit ideálně do 7 až 8 výukových hodin. Každá škola si však samozřejmě může plán výuky přizpůsobit vlastním individuálním potřebám. Vyvrcholením celého programu je velká sběrová akce, která se nejčastěji pořádá u příležitosti Dne Země, 22. dubna.

O výukovém programu v rámci projektu Zelená škola

  • vzdělávací program zaměřený na téma recyklace
  • cílem programu je vzdělat žáky a poskytnout pedagogům ucelené informace k tématu elektroodpadu a zároveň předat k ekologické likvidaci elektroodpad ze škol a rodin žáků
  • projekt zahrnuje 8 vzdělávacích aktivit a je zakončen sběrnou akcí s reflexí celého programu
  • jednotlivé aktivity mají časovou náročnost cca 20 minut, lze je realizovat samostatně nebo sloučit tak, aby dohromady tvořily 1 výukovou hodinu
  • pro učitele jsou připraveny přehledně zpracované výukové podklady a nové zajímavé informace z oboru
  • žáci se v rámci programu učí o životním cyklu mobilu, seznamují se souvislostmi, které jsou spojeny s jeho výrobou a dopravou ke spotřebiteli, a prozkoumávají, z čeho se mobil skládá
  • závěrečná sběrová akce je obvykle naplánována na Den Země, 22. dubna
  • k programu jsou připraveny omalovánky a pexeso s tématikou recyklace vyřazených elektrozařízení a baterií

V rámci sběrové akce mohou žáci donést ze svých domovů staré vysloužilé elektrospotřebiče a baterie, které budou následně předány k recyklaci. Odevzdávat drobný elektroodpad pak mohou děti také v průběhu celého školního roku.

„Ve všech školách zapojených do projektu Zelená škola jsou celoročně umístěny sběrné boxy na drobné elektro a baterie. Jejich pravidelný svoz a následné předání k ekologickému zpracování zajištujeme v rámci projektu zdarma,“ sdělil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém. „Zapojeným školám rovněž zdarma poskytneme informační letáky a plakát k označení sběrného místa. Při styku s veřejností pak mohou využívat naše logo Zelená škola,“ dodal Kubernát.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *