Světová mapa uhlíku uloženého v lesích

díky zachycují z ovzduší. Z lapeného CO2 využijí uhlík, který se následně stane součástí dřevní . Nezodpovězenou otázkou však dosud bylo kolik uhlíku obsahují stromy na planetě . Tápání ukončila americká vesmírná agentura , která vypracovala celosvětovou mapu zobrazující množství uhlíku uskladněného v lesích. 
“mapa
Obrázek: NASA

Tým odborníků z NASA využíval pro svou studii jak pozemní data, tak i měření ze . Vznikla mapa, která pokrývá 2,5 miliónu hektarů tropického lesa v 75 zemích světa.

Díky satelitním datům dostali vědci údaje o průměrné výšce stromů v určité oblasti. Společně s pozemními daty určili objem dřevin v oblasti a díky tomu i množství uhlíku uloženého v dřevní biomase.

Naměřená data ukázala, že v tropických lesích je uloženo 247 miliard tun uhlíku. V Latinské Americe je uložena polovina celkového množství a jen v brazilské leží 61 miliard tun uhlíku.

Ač je to zavádějící („hmotnost“ molekuly CO2 je skoro 4x větší než „hmotnost“ C), uveďme si, že roční celosvětové emise oxidu uhličitého se odhadují na 30 miliard tun. Díky mapě můžeme v řádech odhadnout, kolik tun CO2 bude vypuštěno do atmosféry při spálení veškerých tropických pralesů na naší planetě.

V závislosti měření a názoru zainteresovaných vědců je odhadováno, že 20 % všech emisí CO2 je způsobeno odlesňováním a ničením lesů – zejména v tropických oblastech planety.

věří, že její mapa poskytne základní data pro budoucí porovnání množství uloženého uhlíku v lesích. Zároveň poskytne informace o zdraví lesů a jejich budoucím životním cyklu.

Možná vás po přečtení článku napadlo, proč je zrovna v tropických oblastech uloženo nejvíc uhlíku. Je to díky tomu, že fotosyntéza je mnohem účinnější (mimo jiné) v oblastech s vyšší teplotou a s vyšším množstvím slunečního světla. Čehož se v severských oblastech příliš nedostává.

Earth Times
Sdílet: