Šance pro třetí svět v nákupním košíku

Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu objemu celosvětově dosaženého obratu prodeje výrobků s ochrannou známkou FAIRTRADE® o 43 %, v absolutní částce to představuje 1,6 miliard eur. I když je to jen něco kolem jednoho promile z celkového obchodu, z hlediska konkrétních výrobců, pěstitelů a koneckonců i spotřebitelů se jedná o číslo velice významné.

Fair tradeFair trade a český spotřebitel
Na českém trhu se výrobky nesoucí již zaběhlou známku FAIRTRADE® začínají prosazovat jen pozvolna. Důvodů je několik, ale tím hlavním je nepochybně to, že nákup průměrného českého spotřebitele stále ještě nejvíce ovlivňují cenové benefity. Ale i u nás se začíná blýskat na lepší časy a lze zaznamenat posun v myšlení spotřebitelů. Ne všichni jsou z nejrůznějších důvodů nuceni studovat na výrobku jen jeho cenu. Objevuje se stále více těch, kteří se zajímají o podmínky, za jakých se v rozvojových zemích zboží vyrábí či do jaké míry jeho výroba poškodila životní prostředí. Ztotožňují se tak se stále rostoucím celosvětovým trendem, kdy zodpovědný (eko)spotřebitel požaduje sociálně a ekologicky udržitelné výrobky. Jedním z důvodů „boomu“ spravedlivého obchodování je to, že spotřebitel za svoje peníze získá mnohem více než jen více či méně důvěryhodný slib charitativní organizace, že peníze skončí u někoho, kdo je potřebuje. Při nákupu Fair trade výrobku získá kvalitní produkt se zárukou sociálně i ekologicky ohleduplného původu a současně pocit, že pomohl někomu konkrétnímu – tomu, kdo sklidil rýži, kakao, vyrobil rákosovou ošatku nebo šátek. Mezi takové patří nejen výrobky s ochrannou známkou FAIRTRADE®, ale také BIO a FSC. FAIRTRADE® garantuje, že k výrobě nebylo využito dětské práce a že pěstitelé dostali možnost se důstojně uživit. Výrobky s certifikací BIO a FSC zase ručí zato, že na náš nákup nedoplácí životní prostředí.

Svět v nákupním košíku
Pravda, zodpovědný spotřebitel to má v Čechách o mnoho složitější než jeho protějšek v západní Evropě. Na pulty českých prodejců se zatím toto zboží dostává jen prostřednictvím několika dodavatelů Spravedlivého obchodu v ČR. A obchody, kde je toto zboží k mání, zatím všude nenajdeme. Jedním z mála provozovatelů takových obchůdků je nevládní organizace Společnost pro Fair Trade. Zisk z prodeje v obchůdcích NaZemi plyne na osvětu spotřebitelů, které se Společnost pro Fair Trade věnuje především. Důkazem toho je kampaň s názvem Svět v nákupním košíku (www.svetvnakupnimkosiku.cz).

Jejím cílem je upozornit českou veřejnost na souvislosti mezi situací lidí a stavem životního prostředí v rozvojových zemích a naším spotřebitelským chováním. S tím souvisí zejména představení spotřebitelských značek FAIRTRADE®, FSC a BIO.
Díky pokročilé globalizaci se svět dostává i do našich domácností. A spolu s kávou, čajem, čokoládou, rýží nebo například mahagonovým stolkem do nákupního košíku přikládáme i jeden lidský příběh. Napadlo Vás někdy, že dítě pracující deset i dvanáct hodin na kakaové plantáži neví, jak chutná čokoláda? Jak žijí zemědělci, kteří vypěstovali kávu či čaj k Vaší snídani?

„Když jsou ceny kávy nízké, musíme obětovat hodně – nářadí pro práci, oblečení, jídlo. Nemůžeme si dovolit maso, kupujeme ze zvířat jen horší části. Nemůžeme jíst vejce ani pít mléko…Když děti onemocní, nemáme peníze, abychom jim zaplatili lékaře… Žijeme pořád v nejistotě, jsme zadlužení; půjčujeme si – naše životy jsou závislé na úvěru… Nemáme v takové nejistotě vůbec klid. Nevíme, jestli si vzít půjčku nebo ne, protože kdykoliv můžeme prodělat peníze, které jsme investovali,“říká Vitelio Menza, pěstitel kávy z Kolumbie.

Jako spotřebitelé můžeme tyto životní příběhy ovlivnit. Svým nákupem dáváme hlas určitému ekonomickému a sociálnímu modelu, konkrétnímu způsobu výroby zboží. A jednou z možností, jak pozitivně zasáhnout do mezinárodního obchodu, je právě princip Fair trade.

Fair trade jako cesta
Fair trade (česky spravedlivý obchod) je celosvětové hnutí, které podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. Koncept Fair trade se objevil v druhé polovině dvacátého století ve Velké Británii. První specializovaný Fair Trade obchod v Evropě byl založen v roce 1959 v Nizozemí, odkud se myšlenka „spravedlivého obchodu“ začala šířit do celé západní Evropy. Koncem 80. let se výrobky s označením Fairtrade poprvé objevily i v síti klasických supermarketů. Vznikla tak potřeba vytvořit komisi, která by dohlížela nad užíváním této již značně populární známky. Postupně vznikaly ve světě různé certifikační iniciativy, až nakonec došlo ke vzniku certifikační a kontrolní asociace Fairtrade Labelling Organizations (FLO).

Do spravedlivějšího obchodního partnerství je dnes zapojeno takřka 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Spravedlivý obchod se od toho „konvenčního“liší zejména v cílech – tím hlavním totiž není maximalizace zisku. Cílem je dát šanci pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z bludného kruhu bídy a žít důstojný život. Každé Fair trade družstvo nebo výrobní firma pěstitelům a výrobcům za jejich práci platí slušnou cenu, umožňuje získat úvěr za přijatelný úrok a dětská nebo dokonce nucená práce je zcela vyloučena. Pracovní podmínky odpovídají základním mezinárodním standardům. Dopady na životní prostředí jsou při výrobě omezovány na nejnižší možnou míru. Část prostředků z Fair trade obchodu je ukládána do společného fondu, z něhož se na základě demokratického hlasování financují například vzdělávací, sociální a zdravotnické projekty nebo projekty zaměřené na ochranu životního prostředí.

Lionel Louw, člen rady družstva Heiveld v Jižní Africe vysvětluje, čeho družstvo díky Fair trade dosáhlo: „Je to úplně jiné, než když jsme prodávali velkým farmářům. Dříve chybělo spojení mezi tím, kdo prodává, a tím, kdo nakupuje. Ten, kdo nakupoval, zkrátka dostal vždy takovou cenu, jakou požadoval. Bez jakékoliv souvislosti s naší životní úrovní. Fair trade toto mění.” Kromě zlepšování životní úrovně pěstitelů pomáhají příspěvky od Fair trade drobným zemědělcům osamostatnit se a nebýt závislí na velkoobchodnících a sousedních bílých farmářích. Mohou si koupit vlastní vybavení pro pěstování čaje (například vlastní sekačky čaje) a vlastní prostory, kde se čaj zpracovává. Už nemusí používat zařízení jiných farem.

Ceny některých výrobků s označením Fair trade jsou v důsledku toho sice o něco vyšší než ceny běžných výrobků, ale spotřebitel informovaný o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových situací chápe proč. Fair trade organizace se proto kromě prodeje Fair trade výrobků zabývají i osvětou a vzděláváním.

Možnost zapojení pro české podnikatele
Pro distributory má účast na projektu Fair trade značnou marketingovou hodnotu. Výrobky Fair trade se totiž stávají součástí moderního životního stylu a zatím nemají mnoho substitutů. Mnoho firem již pochopilo, že obchodování zbožím s certifikací FAIRTRADE® přináší řadu výhod, a to nejen nové zákazníky a obchodní partnery. Zapojení do Fair trade je řadí mezi progresivní společnosti, pro něž je ochrana životního prostředí a společenská zodpovědnost stejně důležitá jako zisk.
Do Fair trade se mohou dvojím způsobem zapojit i čeští podnikatelé. Mohou reflektovat sílící spotřebitelský „boom“ a začít dovážet, distribuovat či prodávat výrobky Fair trade z rozvojových zemí, jako to dělá síť drogerií DM nebo obchodní centra Marks&Spencer a řada dalších menších firem. Fair trade zboží je dostupné na 80 000 prodejních místech po celé Evropě. I české firmy mají jedinečnou příležitost spojit ekonomicky výhodný obchod se společensky odpovědnými aktivitami. Informační podporu zájemcům o zapojení do Fair Trade poskytuje česká Asociace pro Fair trade.

Druhou možností pro firmy je připojit se k Fair trade coby „firemní spotřebitel“: nakupovat pro firmu místo běžného občerstvení Fair trade kávu, čaj nebo například sušenky, nabízet Fair trade občerstvení hostům, věnovat klientům místo obvyklého vánočního balíčku se suvenýry balíček Fair trade výrobků. Zboží ze spravedlivého obchodu do své nabídky pro firmy zařadila například firma Office Depot (bývalý Papirius), cíleně se oslovování firem s nabídkou Fair Trade výrobků v rámci programu Fair Team věnuje plzeňská firma Excellent s.r.o.

Autorka textu: Jana Popovičová

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *