Řasy vyrábí dieselové palivo

Dostupnost fosilních paliv je omezená, a jejich spalování uvolňuje do atmosféry skleníkové plyny. Jednou z cest jak zaopatřit světu jsou z . Předcházející informace nejsou žádnou novinkou, ale právě na jejich bázi založil svůj výzkum profesor Johannes A. Lercher z mnichovské Technické univerzity. Proč totiž získávat olejnaté látky k výrobě paliv ze sóji či řepky, když některé dokáží palivo „vyrábět“ přímo?

Řasy jsou slibný zdroj paliv při laboratorních pokusech. Jak tomu ale bude v reálném provozu? Zdroj: sxc.hu/tist
Řasy jsou slibný zdroj paliv při laboratorních pokusech. Jak tomu ale bude v reálném provozu? Zdroj: sxc.hu/tist

Předchozí technologické postupy výroby paliva z řas měly několik nevýhod. Palivo mělo příliš vysoký obsah kyslíku, za nízkých teplot docházelo k výraznému omezení funkčnosti. Navíc, nebylo dosaženo požadované účinnosti.

Mnichovská technická univerzita v čele v profesorem Lercherem nyní vyzkoušela nový katalyzátor katalytické reakce: přídavkem niklu a H-beta zeolitu za podmínek teploty 260 °C a standardního tlaku, se z řas uvolňují nasycené uhlovodíky, které lze hned využít jako vysoce kvalitní pohonné látky.“

Lercher převádí katalytickým procesem olejnaté látky, vyráběné řasami, přímo na dieslové palivo. Reakce poskytuje především neutrální lipidy, například mono-, di- a triglyceridy s nenasycenými C18 mastnými kyselinami.

Osm hodin trvající konverze poskytne tekutinu složenou ze 78% oktadekanových alkanů. Vedlejšími produkty jsou plyny propan a metan. Otázkou je, nakolik je reálné přesunout laboratorní proces na úroveň průmyslové produkce paliv.

„Ve srovnání s tradičnějšími zdroji biopaliv mají řasy hned několik výhod,“ chválí řasy Lercher. „Rostou nesrovnatelně rychleji než zemědělské plodiny, mají několikanásobně vyšší podíl obsahu mastných triglyceridů ve srovnání s na souši pěstovanými rostlinami, a hlavně, nesoupeří o místo se zemědělskou produkcí potravin.“

Mikroskopické řasy je možné snadno kultivovat a jsou velmi nenáročné. Je tedy jen otázkou času, kdy se jejich využití stane realitou?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *