EU: plýtvání potravinami omezíme na polovinu do roku 2020

Odpady pocházející z výroby potravin a především jídlo samotné tvoří třetinu veškerých odpadů ukládaných na skládky po celé Evropě. EU čelí v posledních měsících řadě vážnějších problémů, ale zdá se, že tento bude schopen Evropský parlament (EP) řešit rychleji, díky jednotné shodě všech zúčastněných jednajících politiků.

Plýtvání jídlem má v Evropské unii do roku 2020 skončit, foto: levisz, sxc.hu
Plýtvání jídlem má v Evropské unii do roku 2020 skončit, foto: levisz, sxc.hu
V průměru vyhodí jeden obyvatel EU tři sta kilogramů potravin ročně do koše, přičemž dvě třetiny z tohoto množství ve stále poživatelném stavu. To označují evropští zákonodárci shodně za neudržitelné plýtvání, které musí skončit.

Největší podíl vyhazovaných potravin pochází podle zprávy Společného výzkumného centra evropské komise (JRC) z procesu zpracování potravin a výrobního průmyslu. Rodinné „jednotky“ a restaurace se na vzniku dále nezpracovaných zbytků jídla podílejí méně.

Překvapivě nejúčinnější systém úspor a šetření potravinami podle zprávy demonstrují velké obchodní řetězce a supermarkety.

Salvatore Carona, evropský komisař za Itálii tvrdí, že nikdo nehodlá řešení tohoto problému blokovat. „Je to snad poprvé, kdy všichni jednající docházejí ke shodě,“ tvrdí Caronna. „Je jen otázkou jak se zachovají realizující instituce. Míč je na straně hřiště evropské komise, a očekáváme jejich rychlé rozhodnutí.“

Výsledkem jednání bude omezení produkce odpadního jídla na polovinu do roku 2020. Jak toho chce EU dosáhnout? K dosažení morálně závažného cíle chce užít několik strategií. Hovoří se o podpoře malých a středních zemědělců, kteří by byli schopni zásobovat čerstvou zeleninou a ovocem obyvatele na regionální úrovni.

Cílem je tedy zkrátit cestu zboží, plynoucí od zemědělců až k prodejcům. Dalším krokem je ujasnění užité terminologie pro data trvanlivosti uváděné na zboží. „Spotřebujte do“, „Prodejte do“ či „Nejlépe do“ má nahradit jednotné a méně zmatené datum, garantující současně kvalitu a nezávadnost.

A samozřejmě se tu hovoří o zlepšení kompostování, protože podíl potravin, biologicky rozložitelného odpadu končícího na skládce, může být efektivně snížen až o 40%.

K nadcházejícímu jednání o návrhu vhodných opatření jsou přizváni i klíčoví partneři, producenti a prodejci ze všech částí průmyslové výroby a zpracování potravin.

europa.eu
Sdílet: