EkoInkubátor Masarykovy univerzity učí studenty „zeleně“ podnikat

dřevěné počítače AsusNa Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzitě v Brně budou studenti právě letos dokončovat první běh programu EkoInkubátor. Ten vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity a Nadace Partnerství už v minulém roce jakožto podpora rozvoje „zelených“, čili enviromentálně zaměřených podnikatelských záměrů. Třísemestrální výukový blok se skládá z předmětů původně vyučovaných na Ekonomicko-správní fakultě a Katedře enviromentalistiky FSS, ale i zcela nových předmětů vytvořených speciálně pro tento program. Studenti se v nich naučí základy managementu, marketingu, ekonomiky malých a středních podniků, ale také práva a projektového řízení souvisejícího s vlastním enviromentálním podnikáním. Neméně podstatnou součástí výuky jsou exkurze po úspěšných podnicích v rámci ČR a Rakouska, v budoucnu by chtěli organizátoři vyslat své studenty také do Německa. Během návštěv fungujících provozů jako byla např. biomoštárna, větrná elektrárna, biofarma nebo výtopna v případě ČR a Energy park v případě Rakouska si mohli studenti na vlastní oči prohlédnout jak vypadá provoz takových podniků v praxi a co všechno obnáší jejich řízení. Ve výuce pak mají k dispozici „kauče“, kteří většinou pocházejí právě z fungujících komerčních nebo neziskových organizací a předávají studentům užitečné poznatky i praktické zkušenosti. Během závěrečného třetího semestru pak mají skupinky studentů za úkol vypracovat enviromentální podnikatelský plán. Jeden nejlepší pak bude komisí vybrán a oceněn a navíc bude umožněna jeho realizace skrze dostace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Také ostatní studenti ale budou moct pro své projekty využít poradenství profesionálů, se kterými během studia pracovali.
Tzv. „inkubátory“, které se od druhé poloviny tohoto desetiletí začínají hojně rodit také na českých univerzitách, s sebou nesou zásadní podíl na rozvoji nového soukromého podnikání českých vysokoškolských studentů, ale i soukromých firem obecně. Většinou se jedná o inkubátory poskytující finanční, ale i odbornou pomoc firmám specializujícím se na moderní, progresivní obory v oblasti nejnovějších technologií. Brněnský EkoInkubátor je jedním z prvních takových projektů, které se zaměřují na životní prostředí.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

2 komentáře: „EkoInkubátor Masarykovy univerzity učí studenty „zeleně“ podnikat

 • 18. 11. 2022 (17.18)
  Trvalý odkaz

  Já si myslím, že jakákoliv podpora mladých podnikatelů je v dnešní době určitě krokem kupředu. Bohužel v době, kdy mě potkalo založení s.r.o. tak moc takovýchto podpůrných programů nebylo, takže jsem si vše musel vydřít sám. Na druhou stranu si myslím, že to mé podnikání určitě také hodně posunulo.

  Reagovat
 • 16. 11. 2010 (17.04)
  Trvalý odkaz

  Příležitost pro žáky druhého stupně základních škol. Soutěž „Zelené podnikání“.

  Cílem soutěže „Zelené podnikání“ je seznámit žáky základních škol s finanční, ekonomickou, ekologickou problematikou v souvislosti s podnikáním a udržitelným rozvojem společnosti. Soutěž současně rozšíří praktické a teoretické znalosti soutěžících a vědomosti v oblasti finanční gramotnosti a podnikavostí. Součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při zavádění tvořivého myšlení, finančního vzdělávání, podnikavosti a vedení žáků základních škol k inovačnímu myšlení, a to nejen na školách, ale rovněž v rámci volnočasových aktivit.

  Vyhlašovatelem celostátní soutěže je MŠMT ČR a Asociace pedagogů základních škol ČR. Tato soutěž je jednou z aktivit projektu ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/08.0094 „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech“ (zkratka VUREES).

  Informace na http://www.vcele.eu

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *