Efektivní odsolování mořské vody – naděje pro lidstvo?

a zase voda. Lidské tělo obsahuje 70 % vody a bez doplňování tekutin vydržíme maximálně pět dní. Už ztráta 20 % vody je pro člověka smrtelná. Dostatek pitné vody je i proto jeden z nejpalčivějších problémů, které bude muset lidstvo řešit. Naštěstí technický vývoj nám přináší řadu možností jak nedostatku pitné vody čelit. Jedním z příkladů je firma a její nový efektivní systém na odsolování . 

odsolovací zařízení

Obrázek: Siemens

Pilotní projekt již funguje v . Zařízení firmy zde každý den zpracuje 50 m3 mořské vody. Spotřeba elektrické energie dosahuje pouze 1,5 kWh na 1 m3 upravené vody. V porovnání se současnými prostředky odsolování slané vody je zapotřebí dvakrát méně elektrické energie.

Klasické odsolování vody se provádí několika způsoby. První možností je přeměna mořské vody na páru, ze které se kondenzuje čistá voda – spotřeba 10 kWh na 1m3. Dalším způsobem je proces jménem reverzní osmóza, kdy mořská voda pod tlakem protéká přes speciální filtr. Zde se energetická náročnost pohybuje kolem 4 kWh na 1m3.

Naproti tomu systém firmy Siemens je jiný. Využívá se elektrodialýza kdy se kladné i záporní ionty soli extrahují pomocí elektrického pole. Pomocí speciálních membrán se poté oddělují rozpuštěné soli a .

Bohužel, s nižší koncentrací soli se efektivita procesu snižuje. Důvodem je mnohem větší elektrický odpor čisté vody než slané. Pro získání posledního procenta soli se proto využívá kontinuální elektrodeionizace (CEDI).

Odborníci z firmy Siemens však neusínají na vavřínech. Snaží se více porozumět molekulárním dějům, jenž probíhají na membráně, a dále zdokonalit proces odsolování.

Bude toho zapotřebí. Stalé vzrůstající počty lidí a rozvíjející se potřebují nejen dostatek čisté vody, ale zároveň i dostatek energie. Energeticky efektivní odsolování mořské vody je pro mnoho zemí otázkou přežití.

Vyjádřeno procentuálně, spotřeba vody během následujících 15 let stoupne o 40 %. Aspoň podle odhadů, kterými se řídí firma Siemens.

Nedostatek vody představuje podle vícero bezpečnostních dokumentů jednu z největších hrozeb 21. století. Nedostatek vody může zapříčinit masovou migraci obyvatel z postižených oblastí nebo být také příčinou ozbrojeného konfliktu mezi státy.

Sdílet: