Čína vstupuje na mezinárodní trh s emisemi

Čína úspěšně obhajuje post největšího světového znečišťovatele. Obchází veškeré pokusy o úmluvy vázané na snižování emisí oxidu uhličitého do ovzduší, a vůbec se zdá, jako by jí na životním prostředí záleželo jen pramálo. To prý už ale díky diplomatickému jednání Evropské unie dnes neplatí.

Evropská unie ve smlouvě s Čínou vidí příslib budoucí spolupráce za cenu předání užitečné know-how. Zdroj: dimitri_c/sxc.hu
Evropská unie ve smlouvě s Čínou vidí příslib budoucí spolupráce za cenu předání užitečné know-how. Zdroj: dimitri_c/sxc.hu

Čína podepsala dohodu jejímž cílem má být omezení produkce skleníkových plynů díky sérii různých projektů spolu-financovaných EU. Součástí systému opatření má být i zřízení burzy, vytvořené podle západního modelu a napojené na evropský emisní trh (Emission Trading Scheme, ETS).

Dohoda, podepsaná 20.9.2012 během EU-čínského summitu, zahrnuje dotaci 25 milionů euro do technického a finančního rozvoje tří pilířů udržitelných přístupů a snižování množství odpadů, které mají být v Číně realizovány ve čtyřech následujících letech.

Média hodnotí jako nejzásadnější prvek celé dohody snahu Číny „adoptovat“ vnitřní systém emisního trhu podle evropského modelu. Úkolem, který si asijská průmyslová velmoc vytýčila, je totiž prostřednictvím tohoto opatření snížit do roku 2015 emise o 17 % hodnoty z roku 2005. V několika provinciích už zkušební provoz trhu s emisními povolenkami běží.

Kromě technické pomoci při projektování a zavádění emisní burzy se EU také zavázala k pomoci čínských městům, pokud jde o zvýšení efektivity využívání přírodních zdrojů, snižování obsahu těžkých kovů v povrchové vodě a zavádění udržitelných systémů při nakládání s odpady.

Na úmluvě údajně netratí ani jeden ze dvou světových hráčů. Číňané mají díky ekonomickému boomu největší emise v přepočtu na obyvatele (vyšší než USA), a přislíbili dotaci ve výši 372 miliard na inovační procesy, snížení spotřeby energií a ozdravení ovzduší.

Obrat evropského ETS je teď po letech na svém historickém minimu, a zapojení Číny do ekonomického schématu může vydatně navýšit pobídky trhu. Ostatně ,už teď EU uzavřela smlouvu (s platností do roku 2018) o „uhlíkovém“ obchodu s Austrálií.

Krok Číny je posuzován kladně, už proto, že vyjednávací aktivity OSN ohledně boje proti klimatickým změnám stagnují, zatímco emise globálně narůstají.

„Pokud chce Čína využít uhlíkového trhu a řešit problém rozvojem vlastních nízkouhlíkových technologií, je to významný pokrok při budování mezinárodního trhu s uhlíkem,“ hodnotí situaci Connie Hedegaardová, komisařka EU.

cleantechnica.com
Sdílet: