Srpen britským větrným elektrárnám svědčil

Větrné počasí na konci prázdnin a na začátku září přihrálo britským větrným elektrárnám další rekord. Během tohoto relativně krátkého období generovaly větrné elektrárny na březích i v moři v průměru 5797 MW.

Britské pobřeží ukrývá obrovské energetické zásoby - ne ve fosilních zdrojích, ale v síle větru a moře. foto: Siemens
Britské pobřeží ukrývá obrovské energetické zásoby – ne ve fosilních zdrojích, ale v síle větru a moře. foto: Siemens

Prakticky tak zvládly „větrníky“ pokrýt 22 % celonárodní spotřeby, a to navíc v čase, kdy se jinak neekologické uhelné elektrárny podílely na produkci energie necelými třinácti procenty.

Dosavadní rekord na národním podílu vyrobené energie byl sice překonán jen o jedno procento, ale větrné elektrárny se zase jednou ukázaly jako vyloženě přitažlivý způsob, jak přijít k čisté elektřině.

K překonání jednadvacítky pravda napomohl „ocas“ hurikánu Bertha, který se prohnal cípem Anglie, a také počasí mezi přelomem srpna a září bylo nadprůměrně větrné, ale konečné výsledky se počítají.

Zástupci společnosti RenewableUK, momentálně největší asociace dodavatelů a výrobců OZE ve Velké Británii, mají pochopitelně z naměřených výsledků radost. Překonaný rekord je totiž zárukou realizace dalších projektů.

Větrná energetika v Británii s sebou dosud nesla neoprávněné stigma nedokonalosti a nespolehlivosti. Čím budou Angličané svítit, kdyby přestal foukat vítr?

Na přelomu srpna a září jsme mohli jasně sledovat, jak se větrné elektrárny staly naprosto fundamentální složkou národního energetického mixu,“ říká Jennifer Weberová, vedoucí odboru vnější komunikace RenewableUK.

A rovněž se potvrdilo, že síla větru je naprosto plnohodnotným zdrojem energie, na kterou je spolehnutí v kteroukoliv část roku, včetně pozdního léta.“ Z větrných elektráren na pobřeží i podél něj totiž plynulo v rekordním období tolik elektřiny, že to stačilo na zásobování patnácti milionů domácností.

Nahrazení starého rekordu novým je ale jen jedním z důvodů radosti představených z RenewableUK. To, co úspěch větrných elektráren podtrhuje asi nejvíce, je fakt, že zatímco větrníky vyráběly 22 % národní spotřeby, uhelné elektrárny si držely jen 13 %. Další alternativní zdroje energie si zdaleka nevedly tak dobře.

Solární panely generovaly jen 3 %, stejně jako biomasa, a vodní turbíny se na národním energetickém mixu v exponované době podílely jen jedním procentem. Jistě, jsou tu i stabilní šampióni – zemní plyn generoval 26 % a jaderná energetika přispěla taktéž 26 %.

Podstatné ale je, že se větrná energetika zařadila mezi „velkou trojku“, zatímco uhlí se propadlo na čtvrtou pozici. A lidé z RenewableUK doufají, že už to tak zůstane.

Nebylo by na tom ostatně nic divného. Například ve Španělsku (v červnu 2014) generovaly větrné elektrárny 30 % národní spotřeby, a u protinožců ve stejné době roztočil vítr turbíny elektráren tak, že farmy pokryly celých 43 % spotřeby.

Sdílet: