Kdo s koho: větrné elektrárny nebo zemní plyn?

S posledními dny roku vrcholilo velké energetické finále v USA. Zemní plyn nebo větrné elektrárny? Zápas, při kterém rozhodne o vítězi množství instalovaného výkonu za rok 2012, přitom může ovlivnit celý model užívání alternativních zdrojů energie na západní polokouli. Pokud se totiž ukáže čistá elektřina, generovaná silou větru, konkurenceschopnější, promění se prý i veřejné mínění a tím i definitivní koncepce USA ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Pohled na otevřenou spalovací turbínu Siemens v paroplynové elektrárně. Tyhle turbíny jsou přeci jen něco jiného než větrné turbíny... foto: Siemens/ČEZ
Pohled na otevřenou spalovací turbínu Siemens v paroplynové elektrárně. Tyhle turbíny jsou přeci jen něco jiného než větrné turbíny… foto: Siemens/ČEZ

Ke 30. listopadu 2012 to vypadalo na velmi vyrovnaný duel: nových 6579 MW elektřiny generované větrem, proti 6335 MW vyráběné ze zemního plynu. Investoři z obou oblastí však v prosinci znásobili své úsilí o dotažení jednotlivých projektů do konce.

Důvod byl více než prostý, protože s prvním lednem přijdou i jiné daňové parametrizace obou typů zařízení. Kdo tedy stačí dokončit elektrárnu do konce roku 2012, vydělá – či spíše ušetří – hned dvakrát.

„Větrná energie se stane vítězem, ale bude to jen o fous,“ hovoří o předpokládaném „šampiónu“ analytička Amy Graceová. Právě ona vedla tým energetiků a ekonomů Bloombergova finančního institutu, který kalkuloval možné dopady obou variant na trh s cennými papíry.

„Definitivní čísla zazní pochopitelně až v lednu, ale nedivila bych se, kdy se větrná energetika posunula s výkonem na 8 GW.“

„Před pěti lety byla situace na trhu úplně jiná, říká Jacob Susman, výkonný ředitel newyorské OwnEnergy Inc., jež představuje developerskou špičku projektů větrné energetiky. „Dřív byl každý investor v tomto sektoru považován za dobrodruha, a každý podnikatel za ekologického aktivistu. Dnes si už lidé uvědomují skutečnou hodnotu větrné energetiky, je to beze zbytku profesionalizovaný segment.“

S tím souhlasí Joseph Dominguez, vedoucí představitel společnosti Exelon Corp., která obhospodařuje řadu velkých jaderných elektráren v . Jeho „souhlas“ ale vychází z vlastního tvrzení, že: „Větrná energetika již dospěla a viditelně prospívá, a není důvod ji nadále dotovat.“

Na mysli má především daňová opatření, která se zaváděním energetických alternativ výrazně pomáhají, ale snižují konkurenceschopnost tradičních zdrojů elektřiny, fosilních paliv a jádra.

Sdílet: