Světový den životního prostředí: Češi nemyslí ekologicky, nakupují více vozů a znečišťují vodu léčivy a hormony

Světový den životního prostředí, který se koná 5. června, veřejnosti každoročně připomíná význam ochrany životního prostředí. Znečištění ovzduší, vody, půdy a produkce odpadů se staly klíčovými oblastmi změn nejen ve světě, ale i v tuzemsku. Česko se v současnosti potýká

Čtěte více

Zahrádky ve Velké Británii jsou zdravější, než orná půda

Intenzivní velkoplošné zemědělství postupně snižuje kvalitu obdělávané půdy, zatímco zahrádkáři o své malé pozemky více pečují. Podle výsledků výzkumu z britského Leicesteru je rozdíl stále patrnější. Maloplošné hospodaření na zahrádkách je prý cestou, jak udržitelným způsobem zajistit produkci potravin, bez …

Čtěte více