Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
30.
Lis

Kogenerační jednotky TedomS rostoucí cenou fosilních paliv je úspora energie stále nezbytnější. V souhrnu nové studie IEA se uvádí, že současné globální trendy v dodávkách a spotřebě energie jsou dlouhodobě neudržitelné, a to z ekonomického, sociálního i environmentálního hlediska. Absolutní využití energie a úsporu umožňují právě kogenerační, resp. trigenerační jednotky (výroba tepla a elektřiny, resp. tepla, elektřiny a chladu). Největší rozvojový potenciál a legislativní podporu má pro kogeneraci právě zemní plyn. Tzv. minikogenerační jednotky jsou ideální k celoročnímu krytí základní potřeby tepla rodinných domů.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) v polovině listopadu vydala zprávu, kde hovoří o nezbytnosti transformace světové energetiky směrem k větší udržitelnosti. Jinak podle IEA v budoucnu hrozí katastrofa. V elektrárnách se asi 30 procent energie v palivu dnes mění na elektřinu a 70 procent uvolněného tepla se ztrácí jeho vypouštěním. Právě kogenerace je nejefektivnější využití tepelné energie v jednom technologickém řetězci. Znamená, že z jednoho energetického zdroje objekt vytápíte, v létě případně i klimatizujete, ale vždy přitom vyrábíte elektrickou energii. Kogenerace jsou v podstatě spalovací motory popř. turbíny poháněné zemním plynem, které zároveň vyrábějí elektřinu a teplo. Díky tomu mají vyšší účinnost než běžné zdroje energie. Z typů průmyslových výrob je pro kogenerace nejvhodnější např. papírenský, dřevařský (nábytkářský) a potravinářský průmysl. Vysoce lukrativním řešením při stoupajících cenách energií jsou tzv. minikogenerace pro soukromé nemovitosti. S minikogenerací poháněnou zemním plynem se mohou vlastníci domů spolehnout na komfortní, hospodárné a vůči klimatu šetrné energetické zásobování.
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz