Údaje o mezinárodním rybolovu jsou podhodnocené

Jedním z aktuálních globálních problémů souvisejících stejnou měrou s ochranou biodiverzity a snahou o nasycení rostoucí lidské populace je přelovení moří a oceánů. Každé odpovědné rozhodnutí velkých mezinárodních organizací, které se o dosažení obou zmíněných cílů snaží, však vyžaduje přesné …

Čtěte více

Čína promrhá pětinu vypěstované rýže

Na každém zrnku záleží, a to i když se počítá produkce rýže v Číně. Nová studie místních odborníků totiž potvrzuje dlouho předpokládaný a současně s obavami očekávaný výsledek. Ukazuje se totiž, že takříkajíc cestou „z pole na vidličku“ (autoři užívají …

Čtěte více

Lidská moč jako zdroj surovin pro výrobu hnojiv

O lidech, kteří své domy a garáže vybavují zatravněnými zelenými střechami, smýšlíme většinou jako o ekologických vizionářích. Co si pak ale myslet o Holanďanech, kteří na své zelené střechy močí? V Holandsku totiž vymysleli nový způsob výroby hnojiv.…

Čtěte více

Transformace evropského hospodářství na nízkouhlíkovou ekonomiku

tento čtvrtek schválila dlouhodobý plán pro transformaci evropského hospodářství na nízkouhlíkovou , a to s výhledem až do roku 2050. V tu dobu by evropský průmysl měl produkovat až o 80-95 % méně než v …

Čtěte více

Nové zdroje energie v USA a Evropě – víc než polovina jsou obnovitelné

Evropská komise odhalila, že 62% nově instalovaných zdrojů elektřiny v rámci Evropské unie za rok 2009 bylo obnovitelných. Podobně tomu bylo ve Spojených státech, kde šlo o více než polovinu nově instalované kapacity. pokračování…
větrná energie - větrné turbíny

Čtěte více