Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
18.
Lis

kniha Pasivní rodinný dům - Mojmír HudecV knize jejíž celý titul zní „Zateplování v praxi – provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů“ jsou přístupnou formou ukázány řemeslné zásady provádění kontaktních zateplovacích systémů. Je doložena fyzikální bezpečnost vnějšího pro sanace bytových domů a vysvětleny problémy s umístěním zateplovacích systémů z vnitřní strany. Postupně jsou rozebrány vhodné skladby zateplovacích systémů podle účelu a místa použití, podmínky přejímky a skladování jednotlivých výrobků a materiálů. Vlastní zateplení je rozděleno do časově i technologicky rozlišených etap přípravy objektu pro zateplování, provedení tepelně izolační vrstvy, následně výztužné vrstvy a nakonec povrchových úprav. Představují se nejdůležitější práce a jejich správné provedení, poukazuje se na možné chyby při provádění a jejich důsledky. Důraz je přitom kladen na docílení podmínek pro dlouhou životnost zateplovacího systému.

Kniha je vhodná pro zvládnutí základů jedné ze základních technologií nového řemesla – zateplování budov. Je určena pro prohloubení znalostí potřebných jak pro vlastní práci s novou technologií, tak pro sledování kvality díla ze strany investora. Kniha vychází v nakladatelství GRADA Publishing a.s.30.
Zář

kniha Pasivní rodinný dům - Mojmír Hudec Kniha je určena široké veřejnosti a pro investory rodinných domů jako základní publikace pro orientování se v problematice pasivních domů. Je zaměřena přímo na pasivní domy. Stručnou a jasnou formou informuje proč stavět v pasivním standardu a jaká hlediska je třeba zvažovat při projektu domu.

Přináší informace o materiálových variantách i o doplňkových konstrukcích. Jaká jsou vhodná řešení konstrukcí od základů až po střechu, jak zajistit energetickou soběstačnost domu i jak lze případně řešit například zpětné využívání vody to vše se čtenář v knize dozví. Samozřejmostí je i kapitola věnovaná ekologickému řešení stavění pasivního domu a prokazování pasivního standardu budov. Kniha vychází v nakladatelství GRADA Publishing a.s.
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz