Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
27.
Dub

České ekologické organizace Greenpeace, Calla, Veronica a Hnutí Duha společně se zahraničním odborníky vypracovali plán „Chytrá energie“ s cílem proměnit energetický metabolismus české ekonomiky. Znamenal by snížení znečištění, dovozu paliv i účtů za energie. pokračování…Ekologické bydlení obrázky chytrá energie uhelná elektrárna01.
Říj

Spojené státy dosáhly významného mezníku ve své energetické bilanci. Podle aktuální zprávy „Monthly Energy Review“ dosáhl podíl obnovitelných zdrojů na domácí produkci energie během prvních šesti měsíců plných 10%. Nejvyšší podíl na tomto čísle má biomasa a biopaliva, dále pak vodní elektrárny a větrné elektrárny. Poslední se umístila solární energie a geotermální elektrárny, u obou se ale v následujících letech předpokládá strmý růst, stejně jako v případě větrné energie. Společnost Google nedávno navrhovala, aby Spojené státy časem přešly na obnovitelné zdroje ze 100% do roku 2030. Pro srovnání, podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě v ČR je 3,5% s tím, že u nás existuje obrovský potenciál (*.PDF soubor) výroby biomasy a větrné elektrárny. Nakonec jsou tu dvě zajímavé mapy – americká EPA (Organizace pro ochranu životního prostředí) vytvořila mapu pro program Google Earth oblastí, kde je nejvyšší potenciál pro solární, větrnou energii a biomasu a zkombinovala ji s daty o nejvíce kontaminované půdě. V českých podmínkách využitelnější je Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, který je dílem sdružení Calla.
mapa obnovitelných zdrojů v USA
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz