ZenithSolar – solární systém s největší účinností na světě

Izraelská firma ZenithSolar vyvinula s dosud největší efektivitou na světě – 75 %. ZenithSolar uvádí, že kromě již zmíněné vysoké účinnosti dosahuje tento systém také nejnižších nákladů na instalovaný výkon.  
solární energie - ZenithSolar Izrael CPV systém

Klasické, běžně dostupné dosahují účinnosti 13 – 20 %. Maximální účinnost, které se podařilo některým firmám na světovém trhu s použitím vylepšených technologií dosáhnout činí zatím jen 40 %.

Nejenže solární systém firmy ZenithSolar výše uvedená procenta účinnosti vysoce převyšuje, ale stává se zároveň účinnější než jakákoli nebo . Tyto údaje také jednoznačně vyvrací názory skeptiků, že je neúčinná a drahá.

Koncepce ZenithSolar je založena na koncentrovaných (Concentrated Photovoltaic systems, zkráceně CPV) s použitím nízkonákladových zrcadel, která odrážejí a koncentrují sluneční záření do malých, vysoce účinných z polovodičových .

Zrcadla dokážou světlo dopadající na články zkoncentrovat až tisícinásobně. U konvenčních CPV musí být nadměrné ze  pomocí chlazení odstraněno, aby se udržela vysoká účinnost přeměny světla na elektrickou energii a aby nedošlo k jejich poškození. CPV systém od firmy ZenithSolar dokáže přebytečné teplo vznikající na solárních článcích zachytit a využívá je k .

Zjednodušeně řečeno, jedná se v podstatě o myšlenku kombinace CPV systému, u kterého se  koncentruje pomocí čoček nebo zrcadel, a takzvaného hybridního článku, který pro změnu kombinuje na ohřev teplé vody s  pro výrobu , čímž se tak výrazné 75% účinnosti podařilo dosáhnout. V současné době firma instalovala první systémy v Kibbutz Yavne ve středním .

ZenithSolar
Sdílet: