Solární arbitráž proti ČR skutečností

Osm zahraničních investorů sdružených v asociaci IPVIC minulý týden oficiálně oznámilo zahájení arbitráže proti České republice. Členové IPVIC požadují odškodné za významné finanční újmy způsobené zavedením retroaktivních a diskriminačních opatření včetně dodatečného 26% odvodu z výnosů solárních elektráren.

V dobách solárního boomu (2008-2010) vyrostlo v ČR přes 2 GW výkonu solárních elektráren, foto: ranasolar.cz
V dobách solárního boomu (2008-2010) vyrostlo v ČR přes 2 GW výkonu solárních elektráren, foto: ranasolar.cz

Česká republika přitom v minulosti zavedla systém motivačních pobídek včetně daňových úlev pro zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. Právě jimi lákala zahraniční kapitál k investicím i do českých fotovoltaických projektů (solárních elektráren).

Vláda nám jinou možnost ani nedala,“ řekl Frank Schulte, generální sekretář IPVIC. „Navzdory našim snahám se ani v minulém roce nepodařilo dosáhnout smírného řešení. Dosud způsobené škody i hrozba dalších diskriminačních a retroaktivních antifotovoltaických opatření, které aktuálně vláda České republiky zvažuje, nás nutí naše investice ochránit cestou mezinárodní arbitráže,“ dodal Schulte.

Arbitrážní podání je založeno na konkrétních ustanoveních bilaterálních smluv na podporu a ochranu investic a mezinárodní Smlouvy o energetické chartě. International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je asociací mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky.

Mezi jeho členy patří německé firmy Voltaic Network GmbH, ANTARIS Solar GmbH a Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, lucemburský Radiance Energy Holding, nizozemská NATLAND Investment Group N.V. a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie.

tisková zpráva
Sdílet: