Google má zálusk na geotermální energii

Internetová společnost Google postupně pronikla i do „starých“ odvětví ekonomiky jako je energetika. Dravost a cit pro inovace si však nese s sebou. Aktuálně například investovala do společnost Potter Drilling. Ta vyvíjí nové technologie pro hluboké geotermální vrty. pokračování…geotermální energie - geotermální elektrárna

Geotermální energie má potenciál stát se jedním z nejlevněji dostupných typů obnovitelných zdrojů. Jeden z principů získávání energie z hlubin země spočívá v tom, že se do hloubky až několika kilometrů vyvrtá díra. Pevný hornina na dně vrtu popraská a do prasklin se vžene z povrchu voda. Ta se tam ohřeje, přemění na páru a s pomocí dalšího vrtu je odváděna na povrch, kde např. pohání turbíny vyrábějící elektřinu. Může být ale využita také k ohřevu vody pro vytápění.

Výše uvedený příklad má však jeden zásadní problém: může v místě vrtu i nedalekém okolí vyvolávat slabá zemětřesení. Tak se tomu stalo u švýcarské Basileje, kde musela být nakonec geotermální elektrárna zastavena. To samé ale platí i pro několik dalších míst po celé zemi. Výhodu mají ty elektrárny, které jsou vzdálené městským centrům – pak se ovšem jen těžko dají využít k ohřevu vody pro vytápění a potýkají se s vyššími náklady na vybudování přenosové sítě.

Přesto je geotermální energie stále velmi slibnou záležitostí. Potvrzuje to i Google, který aktuálně přes svou filantropickou odnož Google.org investoval do společnosti Potter Drilling. Ta vyvíjí zcela nový způsob vrtání hlubokých vrtů.

Zatímco současná technologie vrtání je uzpůsobena pro měkkou horninu, ve které se obvykle nacházejí fosilní paliva, geotermální vrty se potýkají se velmi tvrdou horninou. Společnost Potter Drilling proto přichází s tzv. „štěpením“. To spočívá v tom, že dříve než je hornina navrtána, vhání se na její povrch pod velmi vysokým tlakem horká voda. Ta narušuje strukturu horniny, což následně usnadňuje vrtání.

Jedná se o tak slibnou technologii, že do něj investoval jak technologický institut MIT, tak i americké ministerstvo energetiky. Hlavním příslibem je totiž výrazné zlevnění vrtů, což by následně znamenalo i snížení ceny elektřiny z geotermálních elektráren.

Odhaduje se, že jen ve Spojených státech existuje ve výrobě geotermální energie potenciál 100 GW. V současné době je tento typ energie nejvyužívanější na Islandu, kde spolu s vodními elektrárnami zajišťuje většinu elektrické energie.

zdroj: Inhabitat, neviditelnypes
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.