Vědci vyrobili anténu, která dokáže zachycovat energii ze vzduchu

Vzduch kolem nás je plný energie. Televizní nebo rádiové vysílání, vysílače pro , wi-fi internet, satelitní přenosy. Všechny tyto technologie využívají vysokofrekvenční vlnění, tedy energii. Vědci přišli na to, jak s pomocí speciálních antén tuto energii zachytávat.  

obrázek: Gary Meek, Georgia Institute of Technology

„Všude kolem nás je spousta elektromagnetické energie, ale nikdo ji zatím nedokázal využít,“ shrnul premisu svého výzkumu profesor Manos Tentzeris z univerzity Georgia Tech.

Doplnil, že jeho tým využívá antény s ultra-širokým pásmem, které umožňují zachycovat vlnění mnoha různých frekvencí. Díky tomu může být energetický výkon mnohem vyšší.

Takovéto energetické antény pak mohou napájet miniaturní elektronická zařízení jako jsou senzory, dálkové ovladače, procesory nebo jiná elektronická zařízení.

K výrobě elektromagnetických antén využívá výzkumný tým speciální tiskárny, které tisknou na ohebné polymery nebo papír. Na jednom „listu“ je možné kobinovat jak samotnou anténu, tak elektronické součástky a senzory.

Díky tomu mohou vznikat užitečná, samostatně fungující zařízení využitelná pro zachycování chemických, biologických nebo zátěžových informací, např. v oblasti vojenství. Lze je také využít v oblasti RFID, případně monitorování.

O možnostech využití této technologie značně vypovídá i seznam sponzorů, kteří její vývoj podporují: Národní vědecká nadace, Federální správá silnic a dálnic a japonská Organizace pro nové energetické a průmyslové technologie.

V současné době dokážou antény výzkumného týmu zachycovat energii ze záření o frekvencích od 100 MHz až přes 15 GHz, převést ji ze střídavého proudu na stejnosměrný a uložit energii v bateriích nebo kondenzátoru.

Pokusné antény pracující pouze v pásmu televizního vysílání dosáhly výkonu až stovek mikrowattů. Vícepásmové antény by měly být schopny vygenerovat výkon v řádech miliwattů.

Geometrickou řadou pak rostou možnosti využití takové technologii „sbírání“ energie ze vzduchu. Například by mohly antény fungovat jako záložní poplašné zařízení. V případě, že by došlo k selhání napájení nějakého systému, mohla by anténa vyslat záchranný signál či pomoct zachovat alespoň kritické funkce systému.

Přímo se nabízí využití v oblasti šetření energii. Senzory by moly kontrolovat teplotu a vlhkost v různých částech budov, což by přispělo ke správné regulaci a .

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.