Projekt lagunové elektrárny z Jižního Walesu slibuje 320 MW

Projekt na výstavbu příbojové elektrárny společností Tidal Lagoon Power Ltd. (TLP) je téměř na spadnutí. Přesto se nad ním vznáší poslední významný otazník, stejně jako nad loni zamítnutým podobným projektem v Severn Barrage. Čím jsou tyto projekty odlišné a co mají společného? Skutečně v příštích letech pokryjí příbojové elektrárny 10 % domácí spotřeby elektřiny Velké Británie?

Swansea Bay Tidal Lagoon by měla vytvořit „prstenec“ na pobřeží, který ale nebude omezovat ryby v pohybu.  Zdroj: smartenergyjournal.com
Swansea Bay Tidal Lagoon by měla vytvořit „prstenec“ na pobřeží, který ale nebude omezovat ryby v pohybu. Zdroj: smartenergyjournal.com

Společnost TLP chová myšlenku na vybudování lagunového systému již od roku 2010, ale vzhledem k množství administrativy (především spojené s „vyjednáváním“ s ochránci přírody) však zůstává projekt zatím jen na papíře. V této fázi se podle slov mluvčího TLP: „Jedná se o první významný krok správným směrem, a to předložení již několikrát přepracovaného plánu projektu Swansea Bay Tidal Lagoon ke schválení.“

Pokud ke schválení skutečně dojde, měly by být práce v zátoce Swansea, na pobřeží Jižního Walesu, zahájeny v roce 2015. Celý záměr, jehož cena je v současnosti odhadována na 1,2 miliardy dolarů, by pak měl být dokončen a připojen k síti o tři roky později.

Společnost TLP ale „vidí dál“, než jen na 320 MW jedné lagunové hydroelektrárny. I když osm kilometrů přehrazení zátoky se nezdá být právě nejmenším, na úspěšně realizovaný projekt by měly v dalších letech navázat čtyři obdobné projekty, situované rovněž k pobřeží Walesu.

V konečném výsledku pak TLP přislibuje kapacitu 7300 MW, tedy nějakých 10 % národní spotřeby Velké Británie. Co tedy brzdí nadšení energetických developerů? Především osud typově podobného projektu příbojové elektrárny v Severn Barrage, který byl zamítnut loni.

Největší kritickou výtkou bylo v tomto případě výrazné zatížení přírodních ekosystémů a fyzické narušení života na pobřeží. Laguny od TLP by měly být ovšem méně škodlivé životnímu prostředí, a prý by měly řádově méně narušovat život organismů i přírodní procesy.

Že by s lagunovou elektrárnou nemusel být takový problém, jako v případě klasického příbojového modelu, připouští ostatně i Sean Christian, mluvčí britské organizace RSPB, která se soustředí na ochranu přírody a ptáků.

„Lagunová elektrárna zabere jen 40 % prostoru, co předchozí návrh projektu v Severn Barrage. Využívá sílu vlnobití, ale nezadržuje zpětný ráz vln, a také nebrání pohybu ryb. V případě TLP Je to tedy lepší technologie, než předchozí návrh, přesto budeme s hodnocením a vyjádřením k dopadům na životní prostředí opatrní.“

Jeden myslel na “Projekt lagunové elektrárny z Jižního Walesu slibuje 320 MW

  • 11. 3. 2014 (20.50)
    Trvalý odkaz

    Ta laguna by se, kdyby to bylo v teplejší oblasti, dala využít i jako turistická atrakce, hladina tam bude jistě klidnější, než na moři, kdyby tam byla dost široká hráz, tak by se dala jistě i nějak ozelenit, ale to už spíš vidím, jak by ten projekt mohl být někde v tropech.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *