Německo dovezlo rekordní množství atomové elektřiny z Francie

Sousední Německo patří ke světovým lídrům v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V minulém roce z nich vyrobilo čtvrtinu veškeré elektřiny. Zároveň je ale největším zákazníkem Francie a jejích jaderných elektráren.

Graf exportu a importu elektřiny z/do Německa za rok 2014. graf: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
Graf exportu a importu elektřiny z/do Německa za rok 2014. graf: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme

Za rok 2014 bylo Německo opět výraným vývozcem elektřiny, vyvezlo 63 TWh a dovezlo asi 32 TWh. Pro srovnání, Česko vyvezlo 15,5 TWh a dovezlo kolem 10 TWh. Nejvíce německé elektřiny šlo do Nizozemska (20,3 TWh), Rakouska (11,4 TWh), dále pak Polska (7,4 TWh) a Švýcarska (8,6 TWh). Do Dánska pak 3,8 TWh a do České republiky 2,9 TWh.

Importy pocházely naopak primárně z Francie, plných 13 TWh. Druhé místo zaujímá Česká republika s 5,2 TWh a třetí Dánsko s 3,7 TWh. Německo je tak vedle Švýcarska a Belgie zdaleka největším zákazníkem francouzských jaderných elektráren. Jadernou energii z Francie ale využívá také Itálie, Španělsko a Británie.

Výše uvedená data pocházejí z výpočtů Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. Mohou se proto lišit od výsledků jiných ústavů/agentur. Za rok 2014 Německo celkově spotřebovalo 534 TWh elektřiny.

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.