Čistá energetika – šance, která nastartuje v EU ekonomiku a ušetří stovky miliard

Evropská rada povede tuto středu (22. května) klíčové jednání o budoucnosti energetické politiky a konkurenceschopnosti průmyslu v EU. Obnovitelné zdroje a šetření s energií tvoří důležitou součást kroků k oživení ekonomiky EU.

Fotografie společnosti ČEZ zachycuje obnovu uhelné elektrárny Prunéřov v České republice, foto: ČEZ
Fotografie společnosti ČEZ zachycuje obnovu uhelné elektrárny Prunéřov v České republice, foto: ČEZ

Aliance pro energetickou soběstačnost proto podporuje pozici koalice předních evropských organizací reprezentovaných Koalicí pro úspory energie a Evropskou radou pro obnovitelné energie (EREC) a vyzývá Petra Nečase, aby podpořil rozumný růst čisté energetiky.

Obrovské příležitosti vybudování energeticky soběstačné Evropy:

1) Fatální závislost na dovozu fosilních paliv má řešení:

• státy EU zaplatili každý den v roce 2012 téměř 30 miliard korun (1,1 miliardy euro) za dovoz ropy a zemního plynu, což odpovídá asi 3,2 procentům HDP EU [1]; Česko utratí za rok téměř 100 miliard korun za dovoz ropy a zhruba 70 miliard za dovoz zemního plynu.

• dovozní závislost EU snižují obnovitelné zdroje:

  • 100 tisíc magawattů větrných elektráren umí dodat elektřinu pro 60 milionů evropských domácností a nahradit tak produkci 62 uhelných elektráren
  • 70 tisíc megawattů solární elektrárny dodá tolik elektřiny, jako spotřebuje asi 30 milionů evropských domácností a každoročně uspoří přes 53 milionů tun CO2.

2) Zelená energie posiluje ekonomiku:

• dnes mají investice v obnovitelných zdrojích roční obrat více než 130 miliard euro, čímž přispívají jedním procentem HDP EU. Čistá energetika zaměstnává asi 1 milion lidí. Dosažení cílů členských států EU v podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě do roku 2020 zvýší počet pracujících lidí v čisté energetice na 2,7 milionu;

nová pracovní místa: obnovitelné zdroje již dnes dávají i v Česku práci desítkám tisíc lidí. Solární energetika v době boomu zmírnila propad stavebnictví;

například v Ústeckém kraji může dát rozumný růst obnovitelných zdrojů a energetické modernizace budov vytvořit 2300 nových pracovních míst, nahradit 35 % dnešní spotřeby elektřiny v kraji a dodat zelené teplo do 140 000 běžných domácností [2].

3) Spalování uhlí dusí naše zdraví:

• snížení znečištění ovzduší: špinavý vzduch v důsledku spalování uhlí podle organizace HEAL zaviní předčasnou smrt 18 200 Evropanů ročně a související ekonomické škody ve výši 43 miliard euro, nejvyšší účet připadá nepřekvapivě na uhelné Polsko, Česká republika je se 71 miliardami korun zdravotních nákladů ročně na sedmém místě [3];

• nezávislost na fosilních palivech: podle aktuální studie Mezinárodního měnového fondu se v roce 2011 pohybovaly negativní dopady ze spalování uhlí ve výši 3,39 procent ročních příjmů Česka – tedy asi 35 miliard korun ročně. Právě obnovitelné zdroje mohou pomoci snížit spotřebu fosilních paliv [4].

Obnovitelné zdroje se stávají ekonomicky dostupnější pro stále více rodin, živnostníků a firem. Například solární energetika na střechách domů se do pár let obejde bez nutnosti dotací i v Česku. Růst slunečních, větrných a biomasových zdrojů, ale také vylepšení energetické účinnosti budov a průmyslu zlepší kvalitu ovzduší. Sníží se znečištění, které ohrožuje zdraví dětí, a současně zvýší nezávislost rodin na elektrárenských společnostech i státu na dovozu paliv z nevyzpytatelných států. Proto by se měli také čeští politici v EU podporovat debatu o posílení role obnovitelných zdrojů a dalších účinných opatření, která sníží spotřebu fosilních paliv,“ komentuje situaci Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zdroje:
[1] http://www.ewea.org/press-releases/detail/?cHash=3114ba63b17b5a63ba1550b0acd0d44f&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2065
[2] http://www.alies.cz/2012/11/obnovitelne-zdroje-i-pasivni-domy-cista-sance-na-obrat-v-usteckem-kraji/
[3] HEAL: The unpaid health bill. How coal power plants make us sick. http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_how_coal_power_plants_make_us_sick_final.pdf
[4] Tisková zpráva Mezinárodního měnového fondu (IMF): http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1393.htm

tisková zpráva
Sdílet: