Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová Zelená úsporám opět rozproudilo mnoho debat ohledně zateplování. Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému a investoři jejich debaty se zájmem sledují.

Důsledky tzv. lepení na buchty bez rámečku - jeden z nesprávných postupů při zateplování domu, foto: Knauf Insulation
Důsledky tzv. lepení na buchty bez rámečku – jeden z nesprávných postupů při zateplování domu, foto: Knauf Insulation

Ať už jsou argumenty odborníků jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů; investoři často podceňují výběr materiálu, technologický postup nebo nutnost technického dozoru na stavbě. Přitom pro vybudování zateplovacího systému s dlouhou životností jsou tato rozhodnutí klíčová.

1. Výběr materiálů

Celková životnost zateplovacích systémů je závislá na všech komponentech. Proto je důležité vybrat materiály, které jsou ve vzájemné souhře a hodí se, například z důvodů větrání zdiva pro daný dům.
U zateplovacích systémů je základním předpoklad pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepící vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu.

Při lepení polystyrenu na fasádu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu a také vrstva degradovaná vlivem UV záření. U minerální vaty, která má vláknitý a strukturovaný povrch, tento krok naopak nutný není.

U standardních minerálních desek je potřeba nejprve vtlačit lepidlo do desky a spojit tak tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté nanést hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Bohužel v praxi se dodržení tohoto postupu velmi často opomíjí. Dochází tak k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům.

Doporučení: Jednou z možností jak dosáhnout pevného přilnutí a předejít zmíněným defektům jsou fasádní minerální desky s nástřikem. Už z výroby aplikovaný silikátový nástřik slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou.

2. Nedodržení technologických postupů

Se zateplováním fasád v České republice se můžeme řadit mezi rekordmany co do spotřeby izolací na 1 obyvatele. Na druhou stranu co do kvality a správnosti provádění máme pořád co dohánět. Typickým příkladem je lepení „na buchty“ u menších staveb, kde chybí technický dozor investora.

Dalším příkladem může být nezakrytá fasáda, respektive lešení. Sluneční záření, které dopadá přímo na povrch izolantů, je zásadním problémem hlavně u šedého polystyrenu. Vysoká teplota povrchu desek způsobuje sublimaci tj. úbytek hmoty materiálu a zároveň má podstatný vliv i na hydratační proces lepící stěrky, tzv. zrání omítky.

Při rychlém vyschnutí stěrky dojde k tzv. sprahnutí, tedy nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka se tak při dotyku drolí a předčasně opadává.

Doporučení: Technologický postup stanovuje výrobce materiálu a není problém získat u něj veškeré potřebné materiály. Při výběru realizační firmy se také vyplatí ověřit, jaká školení jejich zaměstnanci absolvovali, (například kurzy Zateplování v praxi nebo Akademie zateplování.)

Výše popsaný problém s vysokou teplotou povrchu izolace při stěrkování lze řešit vedle zastínění lešení také použitím fasádních desek s bílým silikátovým nástřikem, který díky barvě snižuje povrchovou teplotu desek vystavených přímému slunečnímu záření až o 20 °C.

3. Absence kontroly

Již zmíněný a zcela zásadní problém v případě zateplování fasád vzniká v okamžiku, kdy investor pro úsporu několik desítek tisíc korun, nechce technický dozor.

Je především na projektantech, aby přesvědčili své zákazníky, že technický dozor a doporučené materiály nejsou jen vyhozené peníze, ale efektivně vynaložené prostředky, které se vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení.

tisková zpráva, Knauf Insulation

2 komentáře: „Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *