Solární panely snižují teplotu budovy

na střechách domů nejen že vyrábějí elektrickou energii, ale mají i jednu zajímavou podružnou vlastnost. Dokáží výrazně chladit na které jsou umístěny. Není asi překvapením, že nezahřívají střechu tak výrazně jako například asfaltový povrch. Avšak jak moc je „solární chlazení“ skutečně efektivní a jaký má finanční efekt až dosud nikdo nespočítal. 
pohled termální kamery na solární panely
Obrázek: UC San Diego

Jan Kleis a jeho tým z university v provedl měření trvající tři dny. Ač se jednalo pouze o krátké měření, bylo vůbec prvního druhu, jaké se v této oblasti uskutečnilo. Lze podle něj odvodit jak moc solární panely ovlivňují teplotu střechy v průběhu celého roku.

Tým si pro svůj experiment vyhlédl střechu sousední university. Důvodem bylo, že na střeše jsou panely volně položené i postavené pod úhlem. Tým tak mohl zjišťovat rozdíly teplot mezi nezakrytou střechou, tak i mezi oběma typy instalací solárních panelů.

Vlastní měření probíhalo pomoci termovizní kamery, která precizně snímala rozdíly teplot na jednotlivých částech střechy. Vědci zjistili, že na místech kde jsou umístěny panely, klesá teplota o 38 %.

Díky poklesu teploty byl v těchto místech strop chladnější o 3 °C naproti plochám bez . Rovněž bylo zjištěno, že nakloněné solární panely umožnují lepší cirkulaci vzduchu, čímž je dosaženo lepšího chladicího efektu.

Pokles teplot se promítá do nižších nákladů za , které lze následně odečíst od nákladů na samotnou instalaci . Propočty ukazují, že díky nižším výdajům lze získat nazpět až 5 % nákladů za koupi solární elektrárny. Výpočty pracují samozřejmě s celou životností solárních panelů, což je zhruba 20 let.

Existují efektivnější cesty pro pasivní chlazení budov, jako jsou například reflexní střešní membrány. Pokud ale přemýšlíte o instalaci střešní solární elektrárny, můžete nyní s jistotou a na základě konkrétního měření od ceny instalace odečíst i energii ušetřenou za klimatizaci.

Sdílet: