Přínos kogenerace – absolutní úspora energií při výrobě elektřiny

Kogenerační jednotky TedomS rostoucí cenou fosilních paliv je úspora energie stále nezbytnější. V souhrnu nové studie IEA se uvádí, že současné globální trendy v dodávkách a spotřebě energie jsou dlouhodobě neudržitelné, a to z ekonomického, sociálního i environmentálního hlediska. Absolutní využití energie a úsporu umožňují právě kogenerační, resp. trigenerační jednotky (výroba tepla a elektřiny, resp. tepla, elektřiny a chladu). Největší rozvojový potenciál a legislativní podporu má pro kogeneraci právě zemní plyn. Tzv. minikogenerační jednotky jsou ideální k celoročnímu krytí základní potřeby tepla rodinných domů.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) v polovině listopadu vydala zprávu, kde hovoří o nezbytnosti transformace světové energetiky směrem k větší udržitelnosti. Jinak podle IEA v budoucnu hrozí katastrofa. V elektrárnách se asi 30 procent energie v palivu dnes mění na elektřinu a 70 procent uvolněného tepla se ztrácí jeho vypouštěním. Právě kogenerace je nejefektivnější využití tepelné energie v jednom technologickém řetězci. Znamená, že z jednoho energetického zdroje objekt vytápíte, v létě případně i klimatizujete, ale vždy přitom vyrábíte elektrickou energii. Kogenerace jsou v podstatě spalovací motory popř. turbíny poháněné zemním plynem, které zároveň vyrábějí elektřinu a teplo. Díky tomu mají vyšší účinnost než běžné zdroje energie. Z typů průmyslových výrob je pro kogenerace nejvhodnější např. papírenský, dřevařský (nábytkářský) a potravinářský průmysl. Vysoce lukrativním řešením při stoupajících cenách energií jsou tzv. minikogenerace pro soukromé nemovitosti. S minikogenerací poháněnou zemním plynem se mohou vlastníci domů spolehnout na komfortní, hospodárné a vůči klimatu šetrné energetické zásobování.

Podle států G8 by měly celosvětové emise skleníkových plynů do roku 2050 poklesnout o 50%. Evropská asociace COGEN EUROPE, založena již v roce 1993, pracuje na snížení emisí skleníkových plynů právě rozvojem kogenerace. „U zemního plynu, v protikladu k ostatním nosičům energie, se jeho spalováním uvolňuje daleko méně oxidu uhličitého a další obvyklé emise jsou minimální nebo nulové. Navíc se jedná o vysoce efektivní využití paliva. Je to technologie, která má velkou budoucnost. Umožní poskytovat zákazníkovi komplexní energetickou službu, která bude komfortní, vysoce efektivní, cenově přijatelná a navíc ekologická“, říká Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie. Při použití zemního plynu jako paliva je možné dosáhnout až 90% účinnosti.

V souhrnu nové studie IEA (World Energy Outlook) se uvádí, že nynější globální trendy v dodávkách a spotřebě energie jsou dlouhodobě neudržitelné, a to z ekonomického, sociálního i environmentálního hlediska. I Evropská komise doporučuje členským zemím podporovat kogeneraci. V rámci Operačního programu podnikání a inovací – EKO-ENERGIE vyhlásilo výzvu k předkládání projektů i MPO ČR, příjem registračních žádostí je v období 14.11.2008 – 28.2.2009. Plánovaná alokace finančních prostředků pro tuto výzvu je 2.000 mil Kč. Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla je zakotvena u nás také v zákoně o podpoře obnovitelných zdrojů a nevztahuje se na ní ekologická daň. „Kogenerace je energeticky velmi efektivní technologie. Podpora jejího zavádění přispívá zejména ke snižování energetické náročnosti české ekonomiky a k trvale udržitelnému rozvoji celé společnosti,“ dodává Kastl. „Podařilo se nám vyrobit a prodat už dva tisíce kogeneračních jednotek. Na toto číslo jsme patřičně hrdi. Pobočku prodeje kogeneračních jednotek máme dnes i v Číně,“ říká Josef Jeleček, podnikatel Vysočiny roku 2007 a generální ředitel společnosti TEDOM, která vyrostla právě na výrobě kogeneračních jednotek. Další podrobnosti o kogeneraci si můžete přečíst v magazínu TBZ-Info.cz, například Kogenerace – kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (I).

zdroj: tisková zpráva

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.