Geopolymerní materiály – nová technologie pro stavebnictví

Výzkum a vývoj české nanotechnologické společnosti Advanced Materials JTJ (AMJTJ) v oblasti fotokatalytických aplikaci založených na využití nanočástic TiO2 se zaměřil také na využití velmi perspektivních materiálů – geopolymerů. Geopolymery, občas nazývané anorganické pryskyřice, jsou ideální báze pro speciální nano materiály, které dávají těmto materiálům nové funkce.

Mikrostruktura geopolymerů
Mikrostruktura geopolymerů
Jedná se o analogii, která byla použita při vývoji multifunkčních nátěrů. AMJTJ vyvinula ve spolupráci s Českými lupkovými závody, a.s. nový typ obkladového materiálu, s povrchovou fotokatalytickou úpravou, který dosahuje 20% teoretické fotokatalytické účinnosti a je tak násobně účinnější, než obdobné produkty na keramické bázi.

Nový obkladový materiál na bázi geopolymerního kompozitu, s minerálními vlákny a dalšími aditivy, vykazuje mimořádnou pevnost, odolnost proti ohni a slouží jako tepelná a zvuková izolace. Přidáním dalších nanomateriálů bylo docíleno nových vlastností jako například odstínění elektromagnetického a dalších druhů záření.

Geopolymery představují nový typ materiálů, které jsou na rozhraní mezi klasickými hydratovanými anorganickými pojivy, skelnými a keramickými materiály. Suroviny pro přípravu geopolymerů mohou být převážně látky odpadního charakteru, jako jsou elektrárenské popílky, strusky z metalurgických procesů a jiné anorganické odpady nebo přírodní materiály, jako jsou jíly, kaolíny, aj.

Geopolymery celou řadu velmi užitečných vlastností. Nejsou rozpustné ve vodě, nehoří ani nevytvářejí zplodiny, jsou odolné k teplotám kolem 1000 °C, (na rozdíl od betonu, který se začíná rozpadat při teplotách nad 300 °C), mají velmi nízkou teplotní vodivost, vysokou pevnost v tlaku (až 100 Mpa), dobrou chemickou odolnost a minimální tepelnou roztažnost. Jejich výroba je ve srovnání s výrobou portlandského cementu výrazně méně náročná na energii a násobně šetrnější k životnímu prostředí.

Geopolymerní kompozity jsou předmětem výzkumu a vývoje také na jiných pracovištích v České republice. Jejich stále zdokonalované vlastnosti z nich činí ve stále větší míře nejenom materiál vhodný pro použití ve stavebnictví, ale také v dalších oborech, kde mohou nahrazovat použití kovů nebo umělých hmot na organické bázi.

tisková zpráva

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *